Przegląd prasy

Współpraca w obszarze nadzoru nad przewozem towarów niebezpiecznych

10 marca 2022

Współpraca w obszarze nadzoru nad przewozem towarów niebezpiecznych
(od lewej:) Jan Urbanowicz, dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego oraz Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego (fot. GITD - mat. prasowe)

Główny Inspektor Transportu Drogowego i Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego podpisali (8.3.2022 r.) porozumienie o współpracy. Wspólne inicjatywy w obszarze nadzoru nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w transporcie drogowym.

Podpisane dziś (8 marca) porozumienie dotyczy istotnego dla Inspekcji Transportu Drogowego, ale również branży transportowej, obszaru bezpieczeństwa przy przewozach ADR. Transportowy Dozór Techniczny współpracuje z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego od chwili powstania. Zajmujemy się głównie kontrolą przewozów drogowych towarów niebezpiecznych. Podpisane dziś porozumienie przypieczętowuje naszą dotychczasową współpracę, rozszerzając ją o nowe, istotne dla bezpieczeństwa na drogach, zagadnienia - podkreślił Dyrektor TDT, Jan Urbanowicz.

Współpraca ma obejmować m.in. wspólne kontrole przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, kontrolę ciśnieniowych urządzeń transportowych, wymianę informacji i doświadczeń, wspólną organizację szkoleń oraz tworzenie i weryfikację bazy pytań dla kandydatów na doradców oraz doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych i dla kierowców ADR.

- Inspekcja od lat prowadzi działania, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w przewozach drogowych towarów niebezpiecznych. Naszym atutem są posiadający ogromną wiedzę i doświadczenie inspektorzy ITD. Mam nadzieję, że nasza współpraca, opierająca się na wiedzy eksperckiej zarówno ITD jak i TDT, przyniesie wymierne efekty i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym - wskazał Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

W 2021 r. inspektorzy ITD przeprowadzili ponad 12 000 kontroli ADR, stwierdzając ponad 1500 naruszeń. Większość z nich dotyczyło do nieprawidłowości związanych z dokumentacją oraz wymaganym wyposażeniem ochronnym i awaryjnym.

Źródło: GITD