Legislacja

Marcin Warchoł: kara powinna pełnić funkcję prewencyjną i odstraszającą

10 marca 2022

Marcin Warchoł: kara powinna pełnić funkcję prewencyjną i odstraszającą
Marcin Warchoł, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pełnomocnik Rządu ds. Praw Człowieka. Sejm RP. Dzień drugi 50. posiedzenia planarnego - 9.3.2022 r. (fot. Łukasz Błasikiewicz/Kancelaria Sejmu RP)

W dniu wczorajszym - 9 marca br. - w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowej nowelizacji ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Projekt uzasadniał wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. W trakcie debaty zgłoszony został wniosek o odrzucenie projektu w całości.

Rządowa propozycja nowelizacja ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2024) to szeroki projekt obejmujący ponad 60 stron. Jak policzono zmiany jest ich około 200. Równie obszerne jest przygotowane uzasadnienie. W projekcie umieszczono m.inn. pakiet związany z ruchem drogowym: kierowca, który we krwi będzie miał nie mniej niż 1,5 promila alkoholu straci pojazd niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Policja tymczasowo (na okres siedmiu dni) zajmie jego auto, następnie prokurator orzeknie zabezpieczenie tego mienia, a sąd obligatoryjnie przepadek pojazdu. W sytuacji, gdy nie dojdzie do wypadku sąd będzie mógł odstąpić od orzeczenia przepadku, gdy uzasadnią to szczególne okoliczności. Inaczej w sytuacji tzw. recydywy. Tu przepadek będzie orzekany już od 0,5 promila.

Penalizuje się - co było dotychczas luką prawną wykorzystywaną do zaburzania ustaleń - kwestię spożywania alkoholu już po zdarzeniu. Kolejna kwestia to kradzież tablic rejestracyjnych - ona ma być przestępstwem zagrożonym karą do pięciu lat więzienia.

- Surowość sankcji jest tak samo ważna jak ich nieuchronność - mówił Marcin Warchoł. Wiceminister przywołał statystyki dotyczące zmian obowiązujących w prawie drogowym po 1 stycznia br. Mówił: - O 55% obniżyła się liczba przekroczenia prędkości o ponad 50 km w terenie zabudowanym; wykroczeń spowodowanych przez kierowców spadła o 29%. Te statystyki pokazują, że surowe prawo karne jest skutecznym prawem i kara powinna pełnić funkcję prewencyjną i odstraszającą. (…) - Wypowiadamy wojnę pijanym kierowcom! - konkludował swoje uzasadnienie przedstawionego projektu.

W trakcie dyskusji nad proponowanymi zmianami mówiono o wielu niezwykle ważnych sprawach, a tu: o rozumieniu pojęcia nieuchronności kary; o wypadkach powodowanych przez pijanych kierowców; o określeniu równowartości pojazdu, którego ma dotyczyć przepadek; o koszcie przechowywania takich pojazdów na parkingach depozytowych; o kosztach ubezpieczeń; kosztach ewentualnych odszkodowań itd. itp. Projekt nazwano nadmiernie represyjnym, wskazywano na brak konsultacji itd. itp. Zgłoszono wniosek o jego odrzucenie w całości. Głosowało - 456 posłów; za - 140, przeciw - 239, wstrzymało się - 77, nie głosowało - 4.

Procedowanie trwa. (jm)