Przegląd prasy

Wzrośnie stawka sankcji za brak OC

8 października 2020

Wzrośnie stawka sankcji za brak OC
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 września br. (2020.1596) - do 18,30 zł wzrośnie wysokość minimalnej stawki godzinowej, natomiast minimalne wynagrodzenie za pracę ustalono w wysokości 2800 zł. Te zmienione stawi wpływają na wiele innych wzrostów stawek np. o ok. 8% wzrośnie podstawowa ara za brak komunikacyjnego ubezpieczenia OC. Maksymalna stawka przewidzianej kary dla samochodu osobowego to dwukrotność przywołanego wynagrodzenia. Co ostatecznie znaczy, iż właściciel który nie wykupi ubezpieczenia może zapłacić 5600 zł kary. Przypomnijmy – w bieżącym roku ta maksymalna stawka wynosi 5200 zł.

W przypadku pojazdów ciężarowych, autobusów i ciągników kara, o której mówimy wynosi trzykrotność corocznie określanego minimalnego wynagrodzenia za pracę – czyli odpowiednio 8400 zł – w bieżącym roku wynosi ona 7800 zł.

Oczywiście te sankcje nakładane na nieubezpieczonych nie są jedynymi. Otóż w przypadku, gdy ten kierowca spowoduje wypadek będzie zobowiązany zwrócić Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu odszkodowanie, które wcześniej zostanie wypłacone ofiarom zdarzenia.

Pamiętajmy – wykupienie polisy OC jest naszym obowiązkiem. Zacytujmy przepis art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, który brzmi: Art. 4.  Ubezpieczeniami obowiązkowymi są: 1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej "ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych"; (…). (jm)

Słowa kluczowe ubezpieczenia OC