Przegląd prasy

Zachowanie człowieka w 80-90% czynnikiem decydującym

11 maja 2017

Zachowanie człowieka w 80-90% czynnikiem decydującym
Bartłomiej Morzycki, prezes oraz Barbara Król – PBD (fot. J. Michasiewicz)

"#Ocal życie #Zwolnij" - to hasło trwającego właśnie 4. Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W trakcie inaugurującej Tydzień konferencji - z udziałem ekspertów i dziennikarzy - pt. PRĘDKOŚĆ – FAKTY I MITY, Bartłomiej Morzycki oraz Barbara Król z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego mówili o działaniach prewencyjnych dla poprawy BRD.

Zarządzanie BRD. Barbara Król przedstawiła prezentację zatytułowaną: „Edukacja, kampanie społeczne i CSR - zintegrowane działania prewencyjne dla BRD „PRĘDKOŚĆ”. Poruszyła temat zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Temat wielokrotnie podejmowany pod kątem wyznaczenia jednego centrum - instytucji odpowiedzialnej w tym zakresie. B. Król zwróciła uwagę na czynnik decydujący o dużej ilości wypadów - zachowanie człowieka - czynnik decydujący w 80-90%. Przywołując doświadczenia Hiszpanii, Australii i innych krajów mówiła o finansowaniu, niewystarczających nakładach i braku integracji działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mówiła o instytucjach światowych, z którymi współpraca pozwala uznać sprawę za najważniejszą, nadto pozwala na wspólne podejmowanie inicjatyw, na wspólnie efektywne działania.

Prędkość różne aspekty, motywacje, opinie i przekonania. Aspektów niedostosowania prędkości do warunków jest bardzo wiele. Tak wiele jest np. ryzykownych grup wiekowych, które podejmują ryzykowne działania bez dbałości o bezpieczeństwo. Zupełnie inną komunikację musimy kierować np. do grup ustabilizowanych życiowo. Dlaczego ludzie lubią prędkość? Wiedzą przecież, że są urządzenia do kontroli prędkości? Jaki jest pułap kary, aby kierowcy podejmowali decyzję o stosowaniu się do wyznaczonego limitu prędkości? To trudne pytania, ale trzeba próbować na nie odpowiadać i poszukiwać skutecznych rozwiązań. Takim pozytywnym przykładem może być przepis o odbieraniu praw jazdy za przekroczenie limitów prędkości w terenie zabudowanym - to zadziałało - podkreślała B. Król. Czyli jest to wystarczająco silna kara, przemawiająca do większości osób. Ważna jest też szybsza egzekucja kar i mniej instytucji odwoławczych.

Badania opinii i zachowań. Od kilku lat prowadzone jest w Europie badanie na temat zachowań kierowców (VINCI). Potwierdza ono takie bardzo stereotypowe podejście do bezpieczeństwa, do prędkości. Pytanym prędkość kojarzy się najczęściej z autostradami. W Polsce nikt nie kwestionuje, że na autostradach jest prędkość 140 km/godz. Podkreślmy, jest to największa prędkość na autostradach w Europie. - To lekka ekstrawagancja jak wskazują na to nasze statystyki - oceniła B. Król. Kierowcy dopiero na trzecim miejscu stawiają prędkość jako problem związany z wypadkowością. A przecież to właśnie prędkość większa o 10, 20 km/godz. w terenie zabudowanym, stanowi o zdrowiu i życiu uczestników ruchu drogowego. - Te nasze opinie wynikają z wiedzy, z tego jaka jest edukacja - podkreślała prezentująca zagadnienie. Jak wskazują statystyki KR BRD - 62% społeczeństwa uważa, że przekroczenie prędkości, przy dostosowaniu jazdy do pozostałych warunków, jest czymś złym. Czyli badani wiedzą jakie są te wszystkie warunki do których się dostosowują, poczucie właściwej kontroli, które nie ma nic wspólnego z fizyką, i nie widzą niebezpieczeństwa? Nie wiedzą o nim wystarczająco? Jednocześnie np. kampanie 10+ zadziałały i w społeczeństwie jest świadomość, że właśnie 10+ już powoduje inne konsekwencje zdarzenia i ryzyko. Niestety nadal wiele osób na taką jazdę się decyduje.

Każdy z nas podejmuje decyzje czy jedzie szybko, czy zbyt szybko. Czyli są to nasze indywidualne decyzje – przede wszystkim o samych sobie. Nawet jeżeli spowodujemy wypadek, w konsekwencji którego ktoś inny będzie osobą poszkodowaną, to konsekwencje też będą nasze. Dostaniemy mandat, czy silniejsze konsekwencje jeżeli będzie to zdarzenie tragiczne. Wielokrotnie było stawiane pytanie czy kampanie powinny straszyć? Czy powinny być delikatne, miękkie? I dla przykładu informacja z dnia wczorajszego z Dubaju. Tamtejsza policja postanowiła wprowadzić jeszcze więcej nieoznakowanych pojazdów, ale one będą zatrzymywały także pojazdy, które jadą prawidłowo. Policja też natychmiast zweryfikuje kartotekę takiego kierowcy. Ten jadący prawidłowo kierowca też będzie zatrzymywany, ale tylko po to, aby wziąć udział w loterii, wygrać nagrodę. Już ponad 2. tysiące osób otrzymało nagrody za to, że jeżdżą prawidłowo. Wydaje się to abstrakcyjne, ale dlaczego musimy mieć te negatywne impulsy, a nie pozytywne? Czy rzeczywiście strach przed punktami karnymi jest dla nas istotniejszy niż radość z tego, że jestem bezpiecznym kierowcą, że nie mam punktów, mam czyste konto, nikomu nic nie zrobiłem, nie ponoszę tego ryzyka? – pytała Barbara Król.

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego w tym 4. Tygodniu postawiło na komunikację uświadamiającą. Na coś czego może trochę tego brakuje w szkoleniu kierowców, albo o czym kierowcy zapominają. Zestawiliśmy mity i fakty, czyli takie powszechne przekonania z twardą fizyką, opracowaliśmy materiał w formie graficznej. Takie obrazowe przedstawienie, co nam zagraża w ruchu drogowym może uświadomić komuś z czym mamy do czynienia i spowodować ewentualną zmianę zachowania. I pytanie na dzisiaj: Co my sami jesteśmy w stanie zrobić? - podsumowała B. Król. (jm)

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego – „Fakty i mity na temat prędkości – sprawdź, czy to wiesz!” –

Opr. Barbara Król - http://www.pbd.org.pl/wydarzenia/single/id/974