Przegląd prasy

Zawieszane spłaty rat kredytowych i leasingowych

18 marca 2020

Zawieszane spłaty rat kredytowych i leasingowych
Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP [kliknij] (fot. Jolanta Michasiewicz)

Przedsiębiorcom, ale też osobom fizycznym potrzebna jest różnorodna pomoc na dziś i przyszłość. Wsparcie klientom banków zapowiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezez Związku Bankow Polskich (ZBP). Zadeklarował gotowość banków do działań pomocowych.

W czasach zarazy – jak to napisano w literaturze – niestety dzisiaj także mamy czas zagrożenia epidemiologicznego, trudny czas. Przedsiębiorcom potrzebna jest różnorodna pomoc na dziś i przyszłość. Wsparcie klientom banków zapowiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezez Związku Bankow Polskich (ZBP). Zadeklarował gotowość banków do działań pomocowych, a tu: odraczania rat kapitałowych i odsetkowych np. na okres 3 miesięcy i nie wyklucza przedłużenia okresu spłat do 6. i więcej. Instytucje finansowe, które posiadają firmy leasingowe w swojej grupie kapitałowej podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat rat leasingowych od leasingobiorców na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów.

ZBP mówi o bezpłatnych wnioskach (odstąpienie od pobieerania prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków) o odroczenie spłat i zatosowaniu minimum koniecznych formalności (bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń). Apeluja o korzystanie z poczty elektronicznej, bankowości elektronicznej lub kontaktów telefonicznych. Banki dopuszczą możliwość składania ww. wniosków w formie zdalnej nawet w sytuacji, jeśli nie zostało to zapisane w umowie z bankiem, pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji klienta.

Pomoc ma dotyczyć zarówno posiadaczy kredytów hipotecznych, jak i gotówkowych. Wsparcie mogą otrzymać firmy, ale także osoby prywatne. Bankowcy zapowiadają, iż udzielą pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy mieli na koniec 2019 r. zdolność kredytową i zostali dotknięci skutkami COVID-19. Tymczasem poszczególne banki kończą prace nad dostosowaniem swoich systemów do nowych decyzji. Prezes zaprasza do korzystania z tych „wakacji kredytowych”, banki postanowienia ZBP. Zapraszają klientów do kontaktu z ich bankiem (oczywiście zdalnego kontaktu) i jednocześnie apelują do organów państwowych o podjęcie pilnych działań łagodzących skutki ekonomiczne pandemii koronawirusa COVID -19 w Polsce dla przedsiębiorców i zapewniające stabilność systemu finansowego. Pierwsze zareagowały: mBank, PKO BP i Raiffeisen Bank. Pozostałe swoje decyzje ogłoszą w najbliższych godzinach. Klienci banków zainteresowani odroczeniem płatności rat powinni na bieżąco śledzić komunikaty wydawane przez swoje banki.

Prezes K. Pietraszkiewicz podsumował, iż jest to pierwsza transza pomocy, dalsze maja pojawić się po ogłoszeniu rządowego programu wsparcia. (jm)

***

Komunikat Związku Banków Polskich w sprawie działań pomocowych podejmowanych przez banki w związku z pandemia koronowirusa COVID 19. Warszawa, 16.3.2020 r.

Niniejszy Komunikat przedkładany jest przez banki wobec powstałego zagrożenia rozprzestrzenienia się pandemii koronawirusa COVID -19, która może nieść trudne dziś do przewidzenia skutki dla sytuacji finansowej kredytobiorców – klientów banków.

Niniejszy Komunikat wskazuje na:

* uznanie przez banki za pożądane podjęcia przez nie pilnych odpowiednich i adekwatnych działań mających na celu zaadresowanie trudności w spłacie zobowiązań względem banków, które w związku z pandemią koronawirusa COVID – 19 mogą wystąpić po stronie kredytobiorców;

* zapewnienie klientów, że podejmowane przez banki działania służą wprowadzeniu możliwie uproszczonych i odformalizowanych działań pomocowych dla osób oraz przedsiębiorstw będących kredytobiorcami i znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w związku z pandemią koronawirusa COVID – 19;

Mając na względzie powyższe banki podejmą poniższe działania wobec klientów w związku z pandemią koronawirusa COVID - 19;

Działania banków wobec klientów w związku z pandemią koronawirusa COVID - 19

1. Banki ułatwią w sposób maksymalnie uproszczony - w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa - odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu. Ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców i będą polegać m.in. na szybkim rozpatrywaniu wniosków tych klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa COVID - 19.

2. Banki udzielą pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy mieli na koniec 2019 roku zdolność kredytową, zostali dotknięci skutkami koronawirusa COVID - 19 i którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania, w postaci odnowienia na wniosek klienta finansowania na okres do 6 miesięcy.

3. Banki, które posiadają firmę leasingową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat rat leasingowych należnych od leasingobiorców na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów.

4. Banki, które posiadają firmę faktoringową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat należnych od klientów na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów.

5. Banki nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych. Banki umożliwią składanie tych wniosków w sposób odformalizowany, tj. bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego kredytobiorcy. Banki zapewnią możliwość składania ww. wniosków również w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, bankowości elektronicznej lub telefonicznie stosownie do form komunikacji przewidzianych w danej umowie z bankiem. Banki dopuszczą możliwość składania ww. wniosków w formie zdalnej nawet w sytuacji, jeśli nie zostało to zapisane w umowie z bankiem, pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji klienta.

6. Banki wyrażają gotowość do uruchomienia procesu ułatwienia swoim klientom będącym przedsiębiorcami dostępu do krótkoterminowego kredytu służącego ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta banku, który został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa COVID - 19. Banki czekają na szybkie zakończenie prac zainicjowanych w ostatnich dniach przez władze państwowe i agendy rządowe, które umożliwią zaoferowanie takiej pomocy. W następnym komunikacie zostaną przedstawione szczegóły dotyczące zasad ułatwienia dostępu do kredytu krótkoterminowego.

7. Banki wezmą udział w pracach, które pozwolą w krótkim czasie podnieść maksymalną kwotę płatności zbliżeniowych do kwoty 100 PLN.

8. Banki we współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa podejmą działania, aby zainstalować dodatkowych kilkadziesiąt tysięcy urządzeń POS w miejscach realizacji transakcji płatniczych.

Banki deklarują, że zapisy tego Komunikatu zostaną niezwłocznie wdrożone i stosowane przez banki.

Banki apelują jednocześnie do organów państwowych o podjęcie pilnych działań łagodzących skutki ekonomiczne pandemii koronawirusa COVID -19 w Polsce dla przedsiębiorców i zapewniające stabilność systemu finansowego.

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP. Komunikat ZBP

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP. Odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych

Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP. Wypowiedź

Związek Banków Polskich. Konferencja prasowa i informacja o działaniach pomocowych

Słowa kluczowe koronawirus