Legislacja

Szerokie analizy i systemowe zmiany – tyle w sprawie zmian wysokości mandatów

17 marca 2020

Szerokie analizy i systemowe zmiany – tyle w sprawie zmian wysokości mandatów
Maciej Wąsik, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (fot. MSWiA)

O podjętych pracach w zakresie systemowych zmian rgulacji dotyczących ruchu drogowego, w tym tych dotyczących tzw. taryfikatora mandatów oraz rozważanych i poddawanych szerokim analizom propozycji zmian w przepisach - informuje resort spraw wewnętrznych i administracji. Czy to są konkrety?

Zapytanie w sprawie wysokości mandatów. Posłanka Beata Maciejewska złożyła zapytanie w sprawie mandatów za wykroczenia drogowe. Opowiedzi udzielił resort spraw wewnętrznych i administracji. Posłanka stoi na stanowisku, iż dla poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach, poza zmianami w przepisach, konieczny jest także wzrost wysokości mandatów karnych za wykroczenia drogowe. Przypomina: - Maksymalna wysokość mandatu w Polsce wynosi 500 zł. Najsurowsza kara grozi m.in. za przekroczenie prędkości o 51 km/godz. powyżej dopuszczalnej, parkowanie w miejscach przeznaczonych dla niepełnosprawnych czy omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. W stosunku do reszty państw europejskich są to kary niskie. Dla przykładu w Szwecji za przekroczenie prędkości o ponad 41 km/godz. od dopuszczalnej trzeba zapłacić mandat w wysokości około 4 tys. koron szwedzkich (ok. 1,6 tys. zł), w Wielkiej Brytanii kary naliczane są od wysokości tygodniowych zarobków. We Francji za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/godz. od dopuszczalnej grozi 1,5 tys. euro kary (6450 zł). Mimo wzrostu średnich pensji, wysokość mandatów w Polsce nie rośnie wraz z nimi, co jest jedną z przyczyn, dla których Polska utrzymuje się od lat na szczycie statystyk dotyczących wypadków na drogach. Postawione zostało pytanie czy resort przewiduje wzrost wysokości mandatów za wykroczenia drogowe?

Stanowisko resortu. Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik nieco oddala odpowiedzialność za decyzje w zakresie ewentualnej podwyżki cen mandatów za wykroczenia drogowe. Pisze: - Pragnę wskazać, że bezpieczeństwo ruchu drogowego jest ważnym zagadnieniem społecznym o charakterze wielowymiarowym i interdyscyplinarnym, wymagającym zaangażowania wielu resortów, w szczególności współpracujących w ramach Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To już wiemy.

Dalej M. Wąsik podkreśla działania swojego resortu: - Resort spraw wewnętrznych i administracji aktywnie uczestniczy w pracach nad gruntownymi zmianami przepisów prawa z zakresu ruchu drogowego. Podstawowym celem tych działań jest doprowadzenie do zmniejszenia śmiertelności na polskich drogach. Zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów aktualnie jest procedowany projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, który przewiduje m.in. zwiększenie bezpieczeństwa pieszych wkraczających na przejście, obniżenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym w godzinach 23:00-5:00 do 50 km/h oraz czasowe zatrzymywanie prawa jazdy kierowcom w przypadku przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym. Niestety tymczasem Rządowe Centrum Legislacji nie opublikowało stanowisk resortów co do projektu datowanego na 31 stycznia 2020 r. Nowego nie ma.

I konkluduje: - Należy podkreślić, że bezpieczeństwo obywateli uczestniczących w ruchu drogowym jest jednym z priorytetowych obszarów działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) oraz Policji. Dlatego też zostały podjęte prace w zakresie systemowych zmian regulacji dotyczących ruchu drogowego, w tym odnoszących się do tzw. taryfikatora wysokości grzywien nakładanych w postępowaniu mandatowym za poszczególne wykroczenia drogowe. Aktualnie te oraz inne rozważane propozycje zmian w przepisach prawa są poddawane szerokim analizom.

A pytanie brzmiało: - Czy resort przewiduje wzrost wysokości mandatów za wykroczenia drogowe? (jm)