Przegląd prasy

Zmarł prof. Ryszard Krystek

20 stycznia 2017

Zmarł prof. Ryszard Krystek
Prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek (1941-2017)

W Warszawie 19 stycznia 2017 r., w wieku 75 lat zmarł prof. dr hab. Inż. Ryszard Krystek, inżynier, profesor nauk technicznych, wybitny i niekwestionowany autorytet w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Absolwent i wykładowca akademicki Politechniki Gdańskiej. Członek Komitetu Transportu PAN. Współautor Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego znanego pod nazwą GAMBIT (GAMBIT 96 i GAMBIT 2000). W latach 2004-2005 podsekretarz stanu ds. polityki transportowej Ministerstwa Infrastruktury. Twórca i pierwszy prezes Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej. W latach 2007-2010 kierował konsorcjum naukowym Politechniki Gdańskiej, Politechniki Śląskiej, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie oraz Akademii Morskiej w Szczecinie, realizującym projekt ZEUS pt.: „Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu”. Członek Rady Naukowej następnie - w latach 2011-2016 zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

Prof. Ryszard Krystek był autorem ponad 170 publikacji, promotorem 11 doktorów oraz ponad 200 inżynierów, a także recenzentem wielu rozpraw naukowych. Do najważniejszych monografii wydanych pod redakcją autora należy zaliczyć: „Węzły drogowe i autostradowe” (WKIŁ, 1992, 1998 i 2001) oraz  „Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu-ZEUS” (WKiŁ 2010-2012).

Uhonorowany wieloma nagrodami, w tym w 2013 r. specjalną - Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyznaną przez Kapitułę Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.