Przegląd prasy

Zmiana na stanowisku dyrektora PIMOT-u

15 marca 2018

Zmiana na stanowisku dyrektora PIMOT-u
Witold Luty, dyrektor PIMOT (powołanie 14 marca 2018) (fot. PW)

W dniu wczorajszym dokonana została zmiana na stanowisku dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji z siedzibą w Warszawie. Powołany został dr inż. Witold Luty. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Pracownik Wojska Polskiego oraz Politechniki Warszawskiej (Zakładu Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów Politechniki Warszawskiej).

Do 1 marca br. - zgodnie z Zaproszeniem do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora PIMOT z siedzibą w Warszawie - Komisja do spraw wyłonienia kandydata Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych - przyjmowała zgłoszenia. Ze stanowiska został odwołany po. dyrektora PIMOT mgr inż. Karol Zielonka. (jm)

Słowa kluczowe PIMOT