Przegląd prasy

Zmiana zasad poboru opłat na autostradach w związku z konfliktem na Ukrainie

31 maja 2022

Zmiana zasad poboru opłat na autostradach w związku z konfliktem na Ukrainie
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Od 1 czerwca 2022 r. użytkownicy pojazdów posiadających ukraińskie tablice rejestracyjne, korzystający z państwowych i koncesyjnych dróg płatnych w Polsce, będą zobowiązani do wnoszenia opłat drogowych na zasadach obowiązujących pozostałych użytkowników dróg.

Zmiana nie dotyczy pojazdów przewożących pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy. Niezależnie od państwa rejestracji takie pojazdy nadal nie będą musiały wnosić opłat za przejazd po drogach płatnych w Polsce pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia. Każdy podmiot lub organizacja planująca przejazd pojazdu lub konwoju z pomocą humanitarną przez terytorium Polski powinien przekazać na adres humanitarianaid@mi.gov.pl  następujące informacje:

- dane kontaktowe (nazwa organizacji, adres siedziby, adres poczty e-mail, telefon kontaktowy, wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu),

- ilość pojazdów,

- numery rejestracyjne pojazdów,

- wskazanie kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany,

- wskazanie planowanej trasy przejazdu przez Polskę, ze szczególnym uwzględnieniem odcinków autostrad A1, A2 i A4 oraz daty przejazdu przez terytorium Polski w obydwu kierunkach.

W przypadku zwolnienia od opłat za przejazd odcinkami koncesyjnymi wniosek powinien zostać przekazany z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Źródło: Rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury