Legislacja

Błędy w oprogramowaniu zostały usunięte

31 maja 2022

Błędy w oprogramowaniu zostały usunięte
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, poseł na Sejm RP, Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

W interpelacji nr 32978 posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk apelowała: - Obywatele Ukrainy nie mogą zostać zatrudnieni w polskich firmach transportowych, a więc wielu z nich nie może przewozić do Ukrainy pomocy humanitarnej. Z tego względu apeluję do Pana Ministra o pilną interwencję w tej sprawie. Dziś w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy informacje resortu infrastruktury.

Apel posłanki. W sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy, wydawania kierowcom - obywatelom Ukrainy, zatrudnianych w polskich firmach transportowych do ministra infrastruktury apelowała posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk [kliknij]. Pytała: - Czy Ministerstwo Infrastruktury planuje niezwłocznie ułatwić zatrudnienie w polskich firmach transportowych obywatelom Ukrainy? [kliknij] Uzasadniała: - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy (Dz. U. 2022 poz. 742) wprowadzono nowe zasady dla kierowców transportu. Od dnia 6 kwietnia 2022 roku kierowcy transportu zobligowani są do uzyskania profilu kierowcy zawodowego w systemie elektronicznym - jednak jak donoszą media, wskazany system obecnie nie jest aktywny. Konkludowała: - W wyniku ww. awarii obywatele Ukrainy nie mogą zostać zatrudnieni w polskich firmach transportowych, a więc wielu z nich nie może przewozić do Ukrainy pomocy humanitarnej, pomimo stosowanego zezwolenia ze strony ukraińskich władz. Co na to resort?

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury. I rzeczywiście już po trzech tygodniach - co jest terminem niezwykle szybkim - przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktur, Rafał Weber, sekretarz stanu - odpowiedział [kliknij].

Czy Ministerstwo Infrastruktury planuje niezwłocznie ułatwić zatrudnienie przez polskich przedsiębiorców transportowych obywateli Ukrainy? - Minister Infrastruktury podejmuje działania w tym zakresie. Wyrazem tego było wdrożenie nowego dokumentu w postaci karty kwalifikacji kierowcy, która potwierdza uprawnienia do wykonywania przez kierowcę przewozu drogowego. Karta kwalifikacji kierowcy jest wydawana osobom, którym nie można wydać polskiego prawa jazdy z wpisem kodu 95 ze względu na niespełnienie przesłanki zamieszkania przez 185 dni w roku kalendarzowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym ww. karta umożliwia potwierdzanie posiadanych kwalifikacji kierowcy zawodowego osobom niespełniającym warunków do wymiany ukraińskiego prawa jazdy na polskie prawo jazdy ze względu na zbyt krótki pobyt w Polsce, czy brak możliwości potwierdzenia dokumentu prawa jazdy przez organy administracji w Ukrainie. Ponadto należy wskazać, że stosowanie do art. 14 ustawy z dnia z dnia 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (Dz. U. poz. 684, z późn. zm.), do dnia 31 grudnia br. prawo jazdy wydane przez właściwe organy administracji Ukrainy stwierdza posiadanie przez osobę uprawnień wskazanych w tym dokumencie. Ponadto, do ww. wskazanej daty ukraińskie krajowe prawo jazdy jest z mocy ww. ustawy ważne nawet wówczas, kiedy upłynął lub upłynie jego termin ważności.

Druga podniesiona przez posłankę kwestia dotyczyła problemu w systemie teleinformatycznym niezbędnym do wydania przywołanej karty kwalifikacji kierowcy. Tu minister informował: - W dniu 6 kwietnia br. rozpoczęło się wdrażanie przepisów wprowadzających elektroniczny obieg dokumentów w procesie szkolenia kierowców zawodowych, a także możliwość uzyskania karty kwalifikacji kierowcy. Obecnie, aby uzyskać kwalifikację wstępną lub ukończyć szkolenie okresowe konieczne jest uzyskanie elektronicznego profilu kierowcy zawodowego, wydawanego przez starostę w systemie teleinformatycznym SI Kierowca. Od dnia 6 kwietnia br. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., operator systemu teleinformatycznego SI Kierowca, rozpoczęła procedurę wdrażania obsługi profilu kierowcy zawodowego do systemów poszczególnych starostw powiatowych. W trakcie tego procesu został zidentyfikowany błąd krytyczny w aplikacji SI Kierowca, który mógł przyczynić się do zatrzymania działania pozostałych części systemu, w tym odpowiedzialnych za wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami. Dlatego podjęta została decyzja o zawieszeniu wdrożenia nowych rozwiązań do momentu naprawienia błędów w oprogramowaniu. Błędy w oprogramowaniu zostały usunięte i od dnia 12 kwietnia br. profile kierowcy zawodowego oraz karty kwalifikacji kierowcy są już wydawane. (jm)