Rozmowy

Bankowiec doradza 20. tysiącom instruktorów

4 lipca 2019

Bankowiec doradza 20. tysiącom instruktorów
Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich (fot. Jolanta Michasiewicz)

- W środowisku bankowym przyjmuje się taką zasadę, że każdy z pracowników musi około dwóch tygodni w roku przechodzić różnego rodzaju szkolenia zanim dotrze i będzie mógł świadczyć różnego rodzaju usługi, konsultacje, czasami doradztwo. Chciałbym wyraźnie powiedzieć - nawiązując do tej szczególnej roli, ale także prestiżu - że niezmiernie ważne jest to, abyście znaleźli Państwo mechanizmy i sposoby dokształcania się – mówił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. To słowa adresowane do około 20 tysięcy aktywnych instruktorów, słowa wypowiedziane podczas Kongresu Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2019, który odbył się 14 czerwca 2019 r. Do niezwykle ważna rada doświadczonego bankowca, rada godna równie godnego miejsca w przyszłym projekcie ustawy o samorządzie zawodowym instruktorów i egzaminatorów.

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Zarządu Związku Banków Polskich, doctor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej zadeklarował udział w pracach Radzie Konsultacyjnej Inicjatywy na rzecz Powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów. Grana ekspertów, które będzie udzielało wsparcia merytorycznego Inicjatywie. Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym do jej składu powołała ekspertów z zakresu prawa, psychologii, pedagogiki, metodologii, kwalifikacji, medycyny, bankowości, ubezpieczeń itd. Swoją funkcję będą pełnili w formule pro publico bono. (jm)