Przegląd prasy

Komitet Redakcyjny oraz Rada Konsultacyjna

19 czerwca 2019

Komitet Redakcyjny oraz Rada Konsultacyjna
Członkowie Rady Konsultacyjnej. Warszawa, 14 czerwca 2019 r. (fot. Jolanta Michasiewicz)

Inicjatywa na Rzecz Powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów zakończyła etap konsultacji. Powołano Komitet Redakcyjny projektu ustawy o samorządzie zawodowym. Zarząd Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym zaprasza do udziału w pracach nad projektem ustawy o samorządzie zawodowym. Dla wsparcia – powołano Radę Konsultacyjną.

Etap konsultacji zakończony. Zarząd Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym podsumował prace powołanego 19 grudnia 2018 r. Komitetu Koordynującego Społecznej Inicjatywy na Rzecz Powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów, a także zespoły ds. przeglądu kwalifikacji, prawa oraz innowacji i rozwoju. Skonstatował, iż zrealizowały zakładane cele, poprzez: organizację cyklu informacyjnych spotkań regionalnych z udziałem instruktorów i egzaminatorów oraz przedstawicieli stowarzyszeń szkół kierowców; przeprowadzone zostały konsultacje, dyskusje i analizy sytuacji w branży; zorganizowano „Spotkanie przy okrągłym stole” na temat „Wysoka jakość szkolenia kandydatów na kierowców – wspólny cel statutowy organizacji branżowch; opracowano założenia do projektu ustawy o samorządzie instruktorów i egzaminatorów. Podziękowano zwolennikom Inicjatywy, ale też zgłaszającym wątpliwości, organizacjom i instytucjom, uczestniczącym w pracach oraz wspierającym je.

Zaproszenie do prac Komitetu Redakcyjnego. Do uczestników Kongresu, ale także do całej społeczności branży instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy wystosowany został apel do udziału w pracach Komitetu Redakcyjnego projektu ustawy o samorządzie zawodowym. Zaproszenie dotyczy wszystkich osób, które są tym zainteresowane. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2019 r. pod adresem e-mail: biuro@szie.pl.

Rada Konsultacyjna Inicjatywy. Na wniosek Prezydium Polskiego Klastra Edukacyjnego Zarząd Fundacji w dniu 10 czerwca br. powołał Radę Konsultacyjną Społecznej Inicjatywy na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów. Jest to grono ekspertów, którzy swoją funkcję będą pełnili w formule pro publico bono, zadeklarowało wsparcie merytoryczne - w zakresie prawa, psychologii, pedagogiki, metodologii, kwalifikacji, medycyny, bankowości, ubezpieczeń itd. Rada w składzie:

1. Andrzej Bogdanowicz, dyrektor generalny OZPTD, b. dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu

2. prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi

3. prof. dr hab. Jarosław Buszko, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

4. prof. dr inż. Zbigniew J. Czajkiewicz, Dean Emeritus College of Science and Engineering University of Houston, USA

5. Zbigniew Drexler, ekspert prawa drogowego, autor podręczników dla kierowców

6. Marek Dworak, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD w Krakowie, dyrektor MORD w Krakowie

7. Jerzy Folga, b. dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu

8. dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. Politechniki Gdańskiej, prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej

9. dr hab. inż. Witold Luty, dyrektor Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie

10. Andrzej Markowski, psycholog, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce

11. dr Ewa Odachowska, psycholog transportu w ITS, adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

12. Mirosław Oliferuk, sekretarz Wojewódzkiej Rady BRD w Białymstoku, dyrektor WORD w Łomży, Dziekan Korpusu Ambasadorów Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym

13. dr Marcin Pawęska, rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, prezes Chartered Institute of Logistics and Transport CILT (UK) - Polska

14. dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK, dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

15. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Zarządu Związku Banków Polskich, doctor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

16. Zbigniew Rapciak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury w latach 2008-2009

17. dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW, kierownik Studium Psychologii Transportu UW, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

18. dr hab. Roman Uździcki, prof. WSH w Lesznie, egzaminator nadzorujący WORD w Zielonej Górze

19. Mariusz Wasiak, główny specjalista w Biurze Ruchu Drogowego KG Policji

20. Maciej Wroński - prezes Związku Pracodawców TLP, członek zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, b. dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu, prezes Towarzystwa Trzeźwości Transportowców

(jm)