Rozmowy

BRANŻA ODRADZA SIĘ: informacje z MORD Kraków

21 kwietnia 2020

BRANŻA ODRADZA SIĘ: informacje z MORD Kraków
Marek Dworak, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie (fot. Jolanta Michasiewicz)

Po wczorajszej publikacji korespondencji wystosowanej przez Fundację Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz Polski Klaster Edukacyjny do wszystkich dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego oraz wojewodów i marszałków województw, dziś mamy pierwsze odpowiedzi na zawarte tam apele. Każdą informację będziemy publikowali odrębnie, jednak w ramach wspólnego cyklu, który nazwaliśmy: BRANŻA ODRADZA SIĘ. Decyzje o rozpoczęciu egzaminowania pozostają w gestii poszczególnych dyrektorów ośrodków. Przed nimi decyzje niezwykle trudne. Każdemu oddamy głos. Poniżej informacja Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.

Odnosząc się do wystąpień Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym i Polskiego Klastra Edukacyjnego zawierających apel o rozważenie możliwości rozpoczęcia przeprowadzania – w możliwie najbliższym czasie – egzaminów na prawo jazdy pierwszą ocenę w tym zakresie przesłał Marek Dworak, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie. Pamiętając o znanej nam wszystkim aktualnej sytuacji obowiązującej epidemii dyrektor informuje o możliwości rozpoczęcia zapisów na egzamin państwowy – oczywiście w warunkach szczególnego reżimu sanitarnego zabezpieczającego zarówno pracowników ośrodka jak i zgłaszających się kandydatów. Dalsza informacja to opis możliwości przeprowadzenia egzaminu teoretycznego, egzaminu na kategorie motocyklowe. Dyrektor M. Dworak pisze: - Podejmiemy próby przygotowania możliwości egzaminowania osób zaopatrzonych we własny kask przy wykorzystaniu łączności krótkofalowej. Rzeczywista ocena możliwości egzaminowania wymaga zgromadzenia zapasów kosztownych środków bezpieczeństwa. Obecnie maseczki i rękawiczki dostępne są w małych ilościach, zaspakajających potrzeby szkieletowej obsługi przez jeden dzień w tygodniu. Wznowienie działalności egzaminacyjnej wymaga wielokrotnie większych zakupów tych środków. I konkluduje: - Najbardziej predystynowane do uruchomienia w pierwszej kolejności będą egzaminy na kategorię C i kategorię D. Zarówno odległość w kabinie, jak i jej kubatura wydają się sprzyjać łatwiejszemu zabezpieczeniu osoby zdającej i egzaminatora.

I jeszcze jedna równie ważna informacja z Krakowa. Dyrektor zwrócił się do prezesa KSD WORD o podpisanie pisma do Jarosława Jana Pinkasa Głównego Inspektora Sanitarnego. Przed branżą pierwszy etap do nowej rzeczywistości i wnioskowana rekomendacja sanitarna działalności Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego i Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie możliwości stopniowego przywracania funkcji szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców jest tu niezwykle istotna, a może rozstrzygająca.

Poniżej pełen tekst informacji z MORD Kraków. (jm)