Rozmowy

BRANŻA ODRADZA SIĘ. W Warszawie rozpoczęto egzaminowanie

22 kwietnia 2020

BRANŻA ODRADZA SIĘ. W Warszawie rozpoczęto egzaminowanie
Dariusz Marek Szczygielski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie (fot. Jolanta Michasiewicz)

Po udostępnieniu korespondencji wystosowanej przez Fundację Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz Polski Klaster Edukacyjny do dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego oraz wojewodów i marszałków województw, rozpoczęliśmy publikację odpowiedzi na zawarte tam apele. Każdą informację edytujemy odrębnie, jednak w ramach wspólnego cyklu, który zatytułowaliśmy: BRANŻA ODRADZA SIĘ. Decyzje o rozpoczęciu egzaminowania pozostają w gestii poszczególnych dyrektorów ośrodków. Przed nimi decyzje niezwykle trudne. Poniżej głos oddajemy Markowi Szczygielskiemu, dyrektorowi WORD w Warszawie.

***

         Dyrektor WORD w Warszawie Dariusz M. Szczygielski w swojej odpowiedzi na apel Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz Polskiego Klastra Edukacyjnego podnosi jak ważne jest – w czasie, gdy nie jest rekomendowane poruszanie się środkami transportu zbiorowego - posiadanie prawa jazdy. Ważne dla każdej prywatnej osoby, ale też szczególnie niezbędne kierowcom karetek czy transportu medycznego, kurierom dostawcom posiłków, czy żywności. Dyrektor podziela stanowisko, że za uruchomieniem egzaminowania przemawia ważny interes społeczny. I informuje o przygotowanych zasadach egzaminowania minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem pracowników i uczestników egzaminów.

         Wymienia: obowiązek noszenia maseczek, dezynfekcji rąk bezpośrednio po wejściu do Ośrodka oraz dodatkowo przed wejściem do pojazdu, konieczność poddania się czynności mierzenia temperatury przed rozpoczęciem egzaminu. Do tej listy dodaje środki zabezpieczenia pracowników: środki dezynfekcji, rękawiczki, maseczki, przyłbice, mierzenie temperatury. Na terenie ośrodka wdrażana jest procedura bieżącej dezynfekcji terenu placówki oraz pojazdów. Przygotowano specjalne pouczenia o własnej odpowiedzialności w zakresie zagrożenia epidemiologicznego dla przystępujących do egzaminu w brzmieniu: "Jestem świadomy istniejącego zagrożenia epidemicznego i dlatego zobowiązuję się w razie jakichkolwiek symptomów powstrzymać od uczestnictwa w egzaminie”. Pracowników upoważniono do odstąpienia od egzaminu w przypadku stwierdzenia ryzyka epidemiologicznego np. w przypadku niewłaściwie założonej maseczki ochronnej, oznak złego samopoczucia własnego lub uczestnika itp.

         Już w dniu wczorajszym – 20. kwietnia br. – w WORD Warszawa rozpoczęto testowanie opracowanych rozwiązań począwszy od egzaminów na tzw. wyższe kategorie. Dyrektor konkluduje wskazując na dalsze możliwości: - Jeżeli praktyka wykaże, że wprowadzone zabezpieczenia będą należycie przestrzegane, a nie wynikną w tym czasie jakiekolwiek ograniczenia, Ośrodek dołoży starań, aby proces egzaminowania wznowić dla wszystkich zainteresowanych, o czy będzie informować na swojej stronie internetowej. Odbywać się to jednak będzie zawsze z ograniczeniami wynikającymi z obecnej sytuacji epidemiologicznej, z wszelkimi tego konsekwencjami.

         To pierwsze egzaminy prowadzone w szczególnych warunkach, bo obowiązującej epidemii. Przygotowano równie szczególne procedury i zasady. Zdający zgadza się na pomiar temperatury i zobowiązuje do przebywania w masce ochronnej, dezynfekcji rąk. Egzaminator otrzymał uprawnienie przerwania egzaminu, w sytuacji, której ustawodawca nie mógł przewidzieć, ale niestety może mieć miejsce. (jm)

Komunikat WORD Warszawa:

W związku z ogromnym zainteresowaniem i licznie pojawiającymi się pytaniami o zakres zmian mających nastąpić od poniedziałku 20 kwietnia 2020 informujemy.

Słowem wstępu,

- zmiany dotyczą tylko Ośrodka przy ul. Odlewniczej 8, pozostałe Miejsca Egzaminowania nadal będą nieczynne.

- kontakt będzie możliwy tylko drogą elektroniczną, na wskazane numery telefonów, adresy e-mail. Nie będzie możliwości zapisów osobistych oraz płatności kartą w ośrodku.

Wszystkie nasze działania realizowane będą z zachowaniem wszystkich wymogów i obostrzeń, po obu stronach, wynikających z obowiązujących przepisów prawa (zalecane minimalne odległości, dopuszczalne ilości osób, konieczność zasłonięcia ust i nosa etc.).

WORD Warszawa zapewni Państwu dostęp do środków dezynfekujących, przy wejściu do budynku oraz sal wykładowych ale będziemy też wymagali spełnienia przez Państwa nałożonych przepisami wymogów.

SZKOLENIA. Wracamy z organizacją pełnej gamy, szkoleń które dotychczas były w ofercie WORD Warszawa. Jeżeli potrzebują Państwo

- „zbić ilość punktów karnych”

- odbyć szkolenie w ramach otrzymanych skierowań

- przeszkolić swoich pracowników jak kierować ruchem drogowym

- odbyć szkolenia dla kierowców zawodowych

Czekamy na państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600

Prosimy kontaktować się telefonicznie na numer (22)59-76-741 lub drogą mailową na adres szkolenia@word.waw.pl

Osoby, które miały już ustalone terminy szkoleń przed zawieszeniem ich realizacji prosimy o kontakt telefoniczny (preferowane) lub mailowy z Wydziałem Szkoleń. Telefon (22)59-76-741 e-mail: szkolenia@word.waw.pl celem wyznaczenia nowego terminu odbycia szkolenia.

EGZAMINY. Wracamy z organizacją i realizacją egzaminów zgodnie z wcześniejszą decyzją Urzędu Marszałkowskiego, tj. dla osób będących w szczególnych sytuacjach. W ramach wznowionego procesu egzaminacyjnego będzie można podejść do egzaminu praktycznego ramach kategorii A (wszystkie kategorie motocyklowe), B+E(B-96), C, C+E, D oraz do egzaminu teoretycznego wszystkich kategorii w tym także kategorii B.

Procedura: Aby wyznaczyć termin egzaminu należy na adres sekretariat@word.waw.pl przesłać, może być w treści maila, umotywowany wniosek o egzamin. Prosimy podać też dane kontaktowe, aktywny i odbierany numer telefonu, numer PESEL, PKK.

Po przesłaniu wniosku prosimy oczekiwać na kontakt z naszej strony.

Do zrealizowania zapisu konieczne będzie także:

Dostarczenie potwierdzenia opłaty za egzamin, plik PDF z systemu bankowego lub skanu, zdjęcia potwierdzenia opłaty dokonanej np. na poczcie. W takim wypadku przed egzaminem konieczne będzie dostarczenie oryginału potwierdzenia wpłaty. Jeżeli Państwa saldo w systemie egzaminacyjnym zawiera informację o dostępnych środkach, np. z odwołanego egzaminu, będzie możliwość wykorzystania tej kwoty. https://word.waw.pl/egzaminy/egzaminy-oplaty

Możliwość pobrania przez WORD Warszawie Państwa PKK, jeżeli zapis w WORD Warszawa będzie realizowany po raz pierwszy (osoby ze skierowaniami, egzamin w trybie eksternistycznym etc.)