Rozmowy

BRANŻA ODRADZA SIĘ. Wstępny harmonogram Stowarzyszenia Dyrektorów WORD

21 kwietnia 2020

BRANŻA ODRADZA SIĘ. Wstępny harmonogram Stowarzyszenia Dyrektorów WORD
Marek Staszczyk, prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (fot. Jolanta Michasiewicz)

Po publikacji korespondencji wystosowanej przez Fundację Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz Polski Klaster Edukacyjny do dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego oraz wojewodów i marszałków województw, rozpoczęliśmy publikację odpowiedzi na zawarte tam apele. Każdą informację edytujemy odrębnie, jednak w ramach wspólnego cyklu, który zatytułowaliśmy: BRANŻA ODRADZA SIĘ. Decyzje o rozpoczęciu egzaminowania pozostają w gestii poszczególnych dyrektorów ośrodków. Przed nimi decyzje niezwykle trudne. Poniżej głos oddajemy Markowi Staszczykowi, prezesowi Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.

***

         Prezes Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego – Marek Staszczyk – po uwzględnieniu wniosków przedstawicieli środowisk szkoleniowych oraz po konsultacjach z dyrektorami WORD-ów- informuje i przedstawia wstępny harmonogram potencjalnego rozpoczęcia pracy ośrodków egzaminowania w kraju. :

- od 4 maja br. wznowienie zapisów na egzaminy;

- od 11 maja br. wznowienie egzaminów teoretycznych, praktycznych na kat. C, CE, D, BE oraz ewentualnie na kat. A;

- od 18 maja br. wznowienie egzaminów na kat. B.

         Prezes podkreśla wstępny charakter harmonogramu i oczekuje na dalsze sugestie, wnioski i propozycje. Zaznacza jednocześnie, iż warunkiem rekomendacji takiego terminarza będzie brak przeciwwskazań ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego oraz poprawa bieżącej sytuacji w kraju związanej z pandemią. (jm)