Rozmowy

CO TO ZNACZY INSTRUKTOR DOSKONAŁY? Odpowiada: Adam Goss

6 czerwca 2019

CO TO ZNACZY INSTRUKTOR DOSKONAŁY? Odpowiada: Adam Goss
Adam Goss, instruktor nauki i techniki jazdy, ekspert w zakresie szkoleń kierowców (fot. Jolanta Michasiewicz)

Co to znaczy instruktor doskonały? Właściwie można by było go opisać w trzech krótkich punktach:

1. Posiada obszerną wiedzę merytoryczną oraz umiejętności praktyczne.

2. Potrafi przekazać swoje zasoby w sposób przystępny i zrozumiały.

3. Posiada wysoka kulturę osobistą i umiejętności interpersonalne.

Rozwijając powyższe można wskazać, że posiadanie wiedzy nie oznacza wcale, że trzeba wiedzieć wszystko i od ręki mieć wyjaśnienie na każdą zgłoszoną wątpliwość. Ale instruktor musi umieć znaleźć odpowiedzi na zadane pytania. A z tym bywa różnie. Potrzeby posiadania przez instruktora umiejętności praktycznych w zakresie bezpiecznego prowadzenia pojazdu nie trzeba uzasadniać.

Co z posiadanej wiedzy i umiejętności, kiedy nie potrafi się ich przekazać osobie szkolonej? Kwestią dyskusji jest, w jaki sposób instruktor ma nabywać takie umiejętności dydaktyczne i jak je potem weryfikować, ale na pewno bez nich właściwe wykonywanie tego zawodu jest po prostu niemożliwe.

Kultura osobista i umiejętności interpersonalne to bardzo obszerne, ale niezmiernie ważne pojęcia i obejmują między innymi takie cechy, jak: punktualność, schludność, poprawne wysławianie się, życzliwość, umiejętność oceny i motywacji, czyli ogólnie nawiązanie właściwej relacji z kursantami. Po odbytym kursie klient nie dość, że powinien przyswoić wszystkie rzeczy, które instruktor chce mu przekazać (niekiedy trudne do zaakceptowania), ale polecić OSK, w którym się szkolił, wszystkim zainteresowanym znajomym.

Adam Goss (Warszawa)

Instruktor nauki i techniki jazdy, ekspert w zakresie szkoleń kierowców, w latach 2009-2018 zastępca dyrektora ds. szkoleń Automobilklubu Polski, obecnie zajmuje się audytem i doradztwem dla firm szkoleniowych.