Rozmowy

Godz. 11.00!

14 października 2021

Godz. 11.00!

Dziś (czwartek - 14.10.2021) o godz. 11.00 rozpocznie się kolejna debata (w formule on-line) w cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ. Tytuł: „Prawo jazdy - program dla Osób Głuchych”. Poświęcona problemom związanym ze szkoleniem i egzaminowaniem na prawo jazdy Osób Głuchych. To także premiera programu o tej samej nazwie. A w nim miga Monika Folwarczny, instruktorka nauki jazdy, tłumacz biegły języka migowego (PJM), prezes Fundacji PL. Zapraszamy.

Transmisja: Platforma ZOOM: Webinar ID: 830 2899 8688. Webinar Passcode: Program: https://us02web.zoom.us/j/83028998688?pwd=ZDQ2aGV1b1ZUdW5LNWM5YXNsalZKQT09

Facebook: PRAWO DROGOWE NEWS - https://www.facebook.com/prawodrogowe

Tematyka DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ. W trakcie debaty zaprezentowana zostanie krótka historia szkoleń na prawo jazdy Osób Głuchych oraz oczywiście stan obecny, a tu: prawo, dostępność, problemy, egzaminy. Uczestnicy wyjaśnią znaczenie słowa „program" - w różnych kontekstach: jako program szkolenia, możliwość uzyskania większej samodzielności i mobilności, wreszcie - jako konkretna pomoc dydaktyczna. Zaproszeni eksperci przedstawią swoje doświadczenia w szkoleniu Osób Głuchych: ośrodków szkolenia kierowców, a także egzaminowania - WORD.

Organizatorzy. Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny, redakcja Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS i Portal „L-instruktor”.

Zaproszeni eksperci:

Monika Folwarczny, instruktor nauki jazdy, właścicielka OSK „Jastrząb” w Jastrzębiu Zdrój, prezes Fundacji PL, tłumacz biegły języka migowego;

Adam Grabiec, instruktor nauki jazdy, właściciel OSK „Grabiec” w Lublinie;

dr Mariusz Ogłoziński, dyrektor WORD w Bielsku-Białej;

Radosław Surała, instruktor nauki jazdy, współwłaściciel ELKA SCHOOL S.C. w Gdyni;

Agata Tańska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu;

Prowadzenie: Bożenna Chlabicz, prezes Zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym.

Zapraszamy i zachęcamy do zadawania pytań: tygodnik@prawodrogowe.pl oraz redakcja@l-instruktor.pl

U w a g a!

Redakcja portalu L-INSTRUKTOR przygotowuje listę ośrodków szkolenia kierowców, które szkolą także osoby głuche. Czekamy na zgłoszenia zainteresowanych placówek: redakcja@l-instruktor.pl