Rozmowy

Katarzyna Dobrzańska-Junco. Razem dla bezpieczeństwa

11 września 2020

Katarzyna Dobrzańska-Junco. Razem dla bezpieczeństwa

Forum Ekonomiczne to najważniejsza konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej, organizowana już od trzech dekad. Tegoroczna edycja trwała od 8 do 10 września i zawierała prawie 200 tematów paneli dyskusyjnych oraz seminariów. Wśród nich nie zabrakło panelu poświęconemu bezpieczeństwu w ruchu drogowym - co nie dziwi - Małopolska bardzo mocno stawia na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie.

Panel dyskusyjny „Razem dla bezpieczeństwa” cieszył się dużą frekwencją i zainteresowaniem. W rozmowie udział wzięli Przewodniczący Małopolskiej Rady, Wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka, Tomasz Tomala Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, Maciej Rymar Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Alvin Gajadhur – Główny Inspektor Transportu Drogowego, Katarzyna Dobrzańska-Junco prezes Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a zarazem członek Europejskiej Federacji Ofiar Drogowych FEVR oraz Marcin Koczyba – Kierownik redakcji motoryzacyjnej Radia Kraków.

Rozmowa skupiła się na działalności Małopolskiej Rady BRD oraz jej wkład w bezpieczeństwo w regionie. Pokrótce omówiono obszary inżynierii, prawa, nadzoru, edukacji oraz opieki powypadkowej, choć te dwa ostatnie aspekty były najbardziej rozbudowane. Zwrócono uwagę na edukację, rolę i potrzebę wprowadzenia wychowania komunikacyjnego – szczególnie z uwzględnieniem nowoczesnych metod pedagogicznych w kreowaniu świadomego i odpowiedzialnego uczestnika ruchu drogowego. Tu ważny jest odbiorca, sposób dotarcia do niego oraz ewaluacja, a przede wszystkim długofalowe zintegrowane działania edukacyjne na wielu płaszczyznach połączone ze współpracą międzysektorową. Póki nie ma tak rozbudowanych działań, Małopolska wprowadziła szereg programów prewencyjnych i projektów edukacyjnych. Są wśród nich inicjatywy poszczególnych członków wpierane przez Radę (np. Odblaskowa Szkoła - świetny program edukacyjny dla dzieci zainicjowany przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Jestem mały wiem więcej, Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, Road Show, turnieje motoryzacyjne, wyścigi np. Wyścig Górski Limanowa, autorskie projekty Rady np. Karta rowerowa - moje pierwsze prawo jazdy – seria materiałów edukacyjnych dla szkół z zakresu przygotowania do egzaminu na kartę rowerową, Szczęśliwa Siódemka – program praktycznych, bezpłatnych szkoleń z zakresu doskonalenia techniki jazdy na torze ODTJ dla Seniorów, Akademia Dobrych Kierowców – program praktycznych bezpłatnych szkoleń z doskonalenia techniki jazdy dla młodych kierowców organizowanych na torze ODTJ w Krakowie, Zapnij Pasy (Radiostrada, Radio Kraków), Jedź Bezpiecznie (TVP), Kampania „Dorosnąć do bezpieczeństwa” wraz z trzema spotami na temat quadów, hulajnóg oraz rowerów. Warto tu podkreślić rolę mediów w działaniach prewencyjnych w Małopolsce, a szczególnie Radia Kraków, jako radia, które nieustannie zajmuje się tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego na antenie, ucząc poprzez program Radiostrada rozsądnej jazdy, promując dobre wzorce, zachowania, edukując w zakresie bezpieczeństwa na drogach. 

Bardzo ważnym osiągnięciem członków rady jest także współdziałanie w obszarze poprawy infrastruktury mówimy tu o doświetleniu przejść dla pieszych w Małopolsce. Dzięki współpracy m.in. Urzędu Marszałkowskiego, zarządców dróg, Wydziałowi Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie czy samorządów, mieszkańcy ponad 50 małopolskich gmin mogą czuć się bezpieczniej na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągach dróg wszystkich kategorii. Wiele z nich zyskało dedykowane doświetlenie, dzięki którym korzystający z nich piesi są widoczni nawet z dużej odległości.

W 2019 roku na terenie województwa małopolskiego doświetlonych zostało ponad 200 przejść dla pieszych na ciągach dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Pod tym względem Małopolska pełni rolę wiodącą w kraju, a łączna kwota, jaka w tym roku została na to przeznaczona  to ok. 7 mln złotych. W 2020 roku projekt ten jest nadal kontynuowany. Jego efektem będzie doświetlenie 57 przejść dla pieszych zlokalizowanych na ciągach dróg krajowych oraz 78 przejść na drogach wojewódzkich. Ponadto do udziału w programie w zakresie dróg powiatowych i gminnych, zostało zgłoszonych 148 przejść dla pieszych.

Tomasz Tomala - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury, podkreślił, że w Małopolsce naprawdę wiele się dzieje w związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.- Poprawa infrastruktury drogowej, nowe, oświetlone przejścia dla pieszych, kolejne inwestycje prowadzone przez samorząd Małopolski - to wszystko sprawia, że na naszych regionalnych drogach jest zdecydowanie bezpieczniej - podkreślił Tomasz Tomala.

Zwrócono także uwagę na obszar opieki powypadkowej oraz projekt i potrzebę budowy Centrum Leczenia Traumy w Zabawie Koło Tarnowa. Zabawa i stowarzyszenie Przejście (członek Europejskiej Federacji Ofiar Drogowych FEVR) to miejsce, które od wielu lat gromadzi i jednoczy ofiary wypadków drogowych oraz rodziny ofiar z całej Polski. To właśnie tam odbywają się cykliczne warsztaty psychologiczne dla osób cierpiących po stracie najbliższych. To także tam odbywają się ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych (trzecia niedziela listopada), przy jedynym w Polsce pomniku poświęconemu Ofiarom Wypadków.

Na koniec p. Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego podziękował władzom samorządu Małopolski za działania podjęte na rzecz bezpieczeństwa. Zwrócił uwagę, że samorządy coraz częściej widzą potrzebę objęcia dróg nadzorem z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących. Ponad 37% wniosków o montaż urządzeń systemu CANARD złożyły samorządy. W porównaniu do ubiegłego roku liczba naruszeń zarejestrowanych w całym kraju spadła o 14%. W Małopolsce spadek jest jeszcze większy. Na drogach Małopolski zarejestrowano 74 tys. naruszeń - to o 22% mniej niż rok wcześniej.

„Wszystkie działania, plany, inwestycje jesteśmy w stanie prowadzić ponieważ współpracuję z profesjonalistami, z zespołem fachowców, którzy wiedzą co mają robić. Jako samorząd województwa na bezpieczeństwie nie będziemy oszczędzać” – pokreślił wicemarszałek Łukasz Smółka podsumowując działania Rady.  

Z pewnością jest jeszcze wiele pracy przez Radą do wykonania, bo nie można poprzestać na jakiejkolwiek liczbie ofiar, nawet jeśli będzie to liczba zero. Czy można wykonać jeszcze lepszą pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w regionie? Z pewnością tak. Małopolska Wojewódzka Rada BRD to jednak najbardziej aktywna działająca w praktyce Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w całym kraju a efektem działań jej członków oraz współpracy między instytucjami i organizacjami jest widoczna poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie.

Katarzyna Dobrzańska-Junco, prezes Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, członek Europejskiej Federacji Ofiar Drogowych FEVR (Kraków)