Rozmowy

Komunikat po e-seminarium: NOWE KOMPETENCJE W TRANSPORCIE DROGOWYM

16 listopada 2020

Komunikat po e-seminarium: NOWE KOMPETENCJE W TRANSPORCIE DROGOWYM
(fot. screen)

W dniu 13 listopada 2020 r. odbyło się E-Seminarium na temat „Nowe kompetencje w transporcie drogowym”. - Temat seminarium to efekt przekonania, że wzrost kompetencji na każdym etapie przygotowania do udziału w ruchu drogowym i wykonywania zawodów związanych z transportem jest realną szansą na poprawę bezpieczeństwa na polskich i europejskich drogach – uzasadniali organizatorzy.

Organizatorami wydarzenia była Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz Polski Klaster Edukacyjny.

Patroni Honorowi i Partnerzy: Automobilklub Polski, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Grupa IMAGE, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Instytut Transportu Samochodowego, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacyjny, WORD w Warszawie, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Związek Pracodawców TRANSPORT I LOGISTYKA POLSKA.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 osób. Byli to właściciele i kadra szkół jazdy, eksperci brd, metodycy, pracownicy nauki, przedstawiciele organizacji branżowych, egzaminatorzy, nadzór.

Patronat medialny objął tygodnik internetowy PRAWO DROGOWE@NEWS oraz Portal L-INSTRUKTOR.pl.

E-Seminarium otworzyli: Bożenna Chlabicz, prezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz Witold Wiśniewski, prezes Prezydium Polskiego Klastra Edukacyjnego.

Wprowadzenia dokonał Tomasz Matuszewski, zastępca dyrektora WORD w Warszawie, ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mówił o nowych wymaganiach wobec instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy. – Trzeba z nowym iść – skonkludował swój głos.

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, Jakub Zbucki z Departamentu Transportu Drogowego przedstawił informację na temat kierowców zawodowych i tego co się zmieni w tym obszarze, ale także kandydatów na kierowców.Wszelkie zmiany jakie mają nastąpić wynikają z projektowanej nowelizacji ustawy o transporcie drogowym – rozpoczął swoje wystąpienie mówca i następnie interesująco je omówił.

Ważne i równie zajmujące były wystąpienia prelegentów: dr hab. inż. prof. ITS Marcina Ślęzaka, dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego pt. "System podnoszenia kompetencji kadr w transporcie samochodowym"; Andrzeja Szope"; , właściciela OSK "LINIA nauka jazdy", członka Polskiego Klastra Edukacyjneto pt. "Sytuacja w branży szkolenia kierowców w czasie pandemii"; Macieja Wrońskiego, prezesa Zarządu Związku Pracodawców TLP pt. "Szkolenie kierowców zawodowych w dobie koronawirusa"; dr hab. Adama Tarnowskiego prof. UMK, Instytut Psychologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu pt. „Znaczenie rozwoju osobistego instruktora a kompetencje i umiejętności”; Eugeniusza Błaszczaka - specjalista z Zakładu Szkolenia Kierowców, Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Motoryzacji pt. „Problematyka szkolenia kandydatów z niepełnosprawnością na kierowców” oraz Grzegorza Matuszewskiego, Grzegorza Matuszewskiego, eksperta w zakresie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców, egzaminatora WORD w Warszawie pt. „Nowe standardy szkolenia kierowców – idea czy konieczność”.

Podsumowując obrady Witold Wiśniewski dziękując za uczestnictwo konkludował: - Wydaje się, że w najbliższej przyszłości będzie potrzebne powtórzenie takiego spotkania w bardziej szczegółowej formule.

Patroni medialni przygotują i kolejno opublikują omówienia każdego wystąpienia. Proponujemy także przeniesienie dyskusji nad mini na łamy obu tytułów. Tak jak to zapowiedzieli organizatorzy udzielone zostaną odpowiedzi na wszystkie zgłoszone pytania.

Redakcje:

tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS (e-mail: tygodnik@prawodrogowe.pl) oraz

 portal L-INSTRUKTOR (e-mail: redakcja@l-instruktor.pl )