Rozmowy

Krzysztof Bandos. Jazda z osobą towarzyszącą? Osobiście jestem ZA

1 lipca 2021

Krzysztof Bandos. Jazda z osobą towarzyszącą? Osobiście jestem ZA
Krzysztof Bandos, prezes PFSSK, instruktor nauki jazdy, właściciel OSK „RONDO” w Łowiczu (fot. Jolanta Michasiewicz)

Trwa dyskusja nad propozycją wprowadzenia do systemu szkolenia kandydatów na kierowców możliwości jazdy z osobą towarzyszącą. Dziś wypowiedź Krzysztofa Bandosa, prezesa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców. Opinie dotyczą przyszłych zmian w ustawie, ale też w akcie wykonawczym - rozporządzeniu. Padają konkretne propozycje dla ośrodków szkolenia jak np. powtórny egzamin wewnętrzny.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Resort infrastruktury pracuje nad nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami. 28 kwietnia br. sekretarz stanu Rafał Weber w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury informował o planowanych zmianach systemu szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców. Przywołał osiem konkretnych nowelizacji. Pierwszym z nich jest wprowadzenie kursu rozszerzonego o jazdy z osobą towarzyszącą. Ma to być możliwość szkolenia osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami dla kat. B w formie kursu rozszerzonego o jazdy z osobą towarzyszącą. Do takiego szkolenia będzie mogła przystąpić osoba, która ukończyła 17. lat. Szkolenie odbywałoby się przy użyciu wskazanego przez kandydata na kierowcę odpowiednio oznakowanego pojazdu. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia takich jazd byłoby ukończenie części teoretycznej i praktycznej szkolenia oraz nauki udzielania pierwszej pomocy. Minister tak oto uzasadniał propozycję: - Jesteśmy zdania, że dodatkowe szkolenie praktyczne realizowane w faktycznych warunkach drogowych, z osobą towarzyszącą czyli opiekunem prawnym powoli na lepsze obycie się kandydata na kierowcę z ruchem drogowym, lepsze wypracowanie technicznych możliwości kierowania pojazdem, a więc lepsze przygotowanie do późniejszego pełnego uczestnictwa w ruchu drogowym. W naszej ocenie takie jazdy mogą być alternatywą dla dosyć kosztownych jazd dodatkowych, które są wykupywane w ośrodkach szkolenia kierowców.

Prezes PFSSK Krzysztof Bandos. W ramach prowadzonej przez redakcje: tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS oraz portalu L-INSTRUKTOR, dyskusji poświęconej tytułowej kwestii dziś wypowiedź prezesa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców. Krzysztof Bandos ocenia: - Osobiście jestem ZA. (…) Większość krajów europejskich stosuje taki system. Czy to jest system szeroko rozpowszechniony wśród szkolących się osób? NIE, to jest – w zależności od kraju - od 3 do 8 procent osób. (…)

Przechodząc do konkretów K. Bandos przywołał fakt, iż nie został jeszcze opublikowany projekt zapowiedzianych rozwiązań. Wskazał, iż przyszłej ustawie znajdzie się konkretny przepis, ale także delegacja dla ministra do doprecyzowania zasad tego szkolenia już w akcie wykonawczym - rozporządzeniu. - My musimy się przygotować. Jako środowisko szkoleniowe co my widzielibyśmy w tym rozporządzeniu. Prezes mówił szczegółowo o sześciu konkretnych obszarach regulacji, jakimi są:

1) szkolenie w osk 17. latka i ważna roli - odpowiedzialność instruktorów. - Instruktor na egzaminie wewnętrznym będzie musiał być zarówno egzaminatorem, jak i instruktorem. Taka obawa środowiska, że stracimy na jazdach uzupełniających jest chyba niezasadna, gdyż dzisiaj przy tej formie szkolenia większość egzaminów wewnętrznych będzie nie po 30-ej godzinie, w wielu przypadkach może nawet po 40-tej godzinie. To właśnie instruktor będzie dopuszczał do ruchu drogowego kandydata z osobą towarzyszącą;

2) osoba towarzysząca - w rozporządzeniu musi być dokładnie doprecyzowane, że to najbliższy członek rodziny (tata, mama, brat czy siostra), niedopuszczalny jest - podczas tego szkolenia - przewóz osób trzecich. - Na pewno ta osoba powinna ponosić odpowiedzialność taką samą jak instruktor - zostało podkreślone;

3) pojazd - powinien on być oznaczony, wyposażony w dodatkowe lusterka, auto musi przejść badanie techniczne, specjalne ubezpieczenie. Czy dodatkowy pedał hamulca?;

4) zasady poruszania się w ruchu drogowym - K. Bandos zastanawia się czy ograniczyć szkolonym wjazd na autostrady czy drogi ekspresowe, ale jest zdecydowany, aby nie obniżać prędkości jazdy;

5) nadzór instruktora: - To szkolenie powinno być pod nadzorem i kontrolą tego instruktora, który zaliczył egzamin - czyli instruktora prowadzącego w ośrodku - proponuje autor wypowiedzi i dodaje, aby odbywało się to co najmniej raz w roku; w takim spotkaniu obowiązkowy powinien być udział osoby towarzyszącej;

6) powtórny egzamin wewnętrzny: - Instruktor prowadzący, który bierze na siebie odpowiedzialność za swoich kursantów powinien mieć możliwość - przed egzaminem państwowym - do przeprowadzenia po raz drugi egzaminu wewnętrznego - podsumował Krzysztof Bandos.

Prezes mówił o kilku innych sprawach, jak np. o cenie takiego szkolenia itd. - Wszystkim rodzicom powinno zależeć na bezpieczeństwie jazdy swoich dzieciaków - szeroko podsumował i interesująco polemizuje z przywołaną na wstępie wypowiedzią ministra. Zachęcamy do wysłuchania całości wypowiedzi. (jm)