Rozmowy

Maciej Wroński. Pakiet Mobilności wrócił do Sejmu

26 stycznia 2022

Maciej Wroński. Pakiet Mobilności wrócił do Sejmu
Maciej Wroński, prawnik, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska (fot. Jolanta Michasiewicz)

Sejm przystąpił do rozpatrywania senackich poprawek zgłoszonych do wdrażającej Pakiet Mobilności ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw.

Uchwałę senacką rozpatrywała dzisiaj sejmowa Komisja Infrastruktury [kliknij]. Jej akceptację uzyskały wszystkie, z wyjątkiem jednej, poprawki wprowadzone przez Senat [kliknij] [kliknij]. Realizują one zaakceptowane przez administrację rządową postulaty zgłaszane przez środowisko przewoźników drogowych, o czym pisaliśmy wcześniej na naszej [TLP - przyp. red.] stronie tutaj oraz w strefie członkowskiej TLP.

Niestety, ta odrzucona przez Komisje Infrastruktury poprawka dotyczyła próby naprawienia największego grzechu nowej ustawy, czyli wprowadzania jej na ostatnią chwilę.

Ze względu na brak okresu przejściowego, dostawcy oprogramowania kadrowego nie byli w stanie wprowadzić na czas stosownych poprawek umożliwiających dostosowanie programów rozliczających wynagrodzenia kierowców do nowych zasad rozliczania zaliczek na PIT i składek na ZUS.

Konsekwencją tego stanu rzeczy będzie żmudne liczenie należności dla budżetu i ZUS-u za pomocą zastępczych narzędzi, a tym samym w początkowym okresie należy liczyć się z licznymi błędami.

Aby dać możliwość korekty rozliczeń z tymi instytucjami bez konsekwencji finansowych w postaci kar, opłat dodatkowych i odsetek za zwłokę, Senat zaproponował odpowiednie rozwiązanie, które nie miałoby negatywnego wpływu na stan finansów publicznych.

Niestety, rząd z niezrozumiałych względów negatywnie zaopiniował rozwiązanie, które chroniłoby przedsiębiorców od skutków związanych z opóźnień leżących po stronie… rządu.

Nie składamy jednak broni. Nadal próbujemy przekonać rząd do tego rozwiązania. Przed nami głosowanie plenarne Sejmu. Najprawdopodobniej już jutro.

Maciej Wroński

(źródło: TLP)