Przegląd prasy

Możesz pozostać przy dotychczasowym numerze rejestracyjnym. Jak?

25 stycznia 2022

Możesz pozostać przy dotychczasowym numerze rejestracyjnym. Jak?
(fot. Urząd m.st. Warszawy - mat. prasowe)

- Wprowadzamy ułatwienia dla kierowców i właścicieli pojazdów, kończymy z barierami administracyjnymi, które dotąd utrudniały życie wielu Polakom. Dzięki tym zmianom wprowadzamy także realne oszczędności związane z rejestracją pojazdów – zapowiadał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Opłata za najczęściej wydawane tablice samochodowe to 80 zł. Dzięki pozostawieniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego nie będzie trzeba jej ponosić, a od 4 września 2022 r. nie trzeba będzie ponosić także opłaty za nalepkę kontrolną - w sumie, razem z opłatą ewidencyjną, da to 99,50 zł oszczędności. Możliwe będzie zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, jeżeli był on zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ma czytelne, utrzymane w należytym stanie tablice zgodne z obowiązującym wzorem. Możliwość zachowania tablic rejestracyjnych nie będzie więc dotyczyła tzw. czarnych tablic rejestracyjnych oraz białych z flagą PL. I oto jak skorzystać z takiej możliwości.

Informacja Urzędu m.st. Warszawy:

Dzięki nowelizacji Prawa o ruchu drogowym warszawianki i warszawiacy rejestrujący używane pojazdy, zakupione w Polsce, będą mogli zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych. Stanie się tak, jeśli zdecydują się pozostać przy dotychczasowym numerze rejestracyjnym. Zmiany w przepisach wejdą w życie 1 lutego 2022 r.

Z początkiem lutego w życie wejdą długo oczekiwane przez właścicieli pojazdów mechanicznych zmiany w sposobie rejestracji pojazdów. Od 1 lutego zacznie obowiązywać znowelizowany art. 73 ustawy Prawo o ruchu drogowym na podstawie którego, nabywcy będą mogli wnioskować o zachowanie ostatniego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych.

Warunki jakie należy spełnić. Możliwość ta obwarowana została jednak ograniczeniami. Zachowanie numeru rejestracyjnego dotyczyć będzie wyłącznie pojazdów, które były już zarejestrowane na terytorium Polski. Tablice muszą być czytelne, utrzymane w należytym stanie (np. niepogięte) oraz muszą być zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt. 1 lit. a. ustawy Prawo o ruchu drogowym. W przypadku, niespełnienia tych warunków, konieczne będzie przerejestrowanie i wydanie nowych numerów.

Jeśli mieszkaniec zdecyduje się pozostać przy dotychczasowej rejestracji będzie mógł zaoszczędzić od 30 zł – w przypadku tablicy dla motoroweru, do 80 zł – w przypadku tablic samochodowych.

(Urząd m.st. Warszawy)