Rozmowy

O skutecznym nauczaniu osób głuchych

19 października 2021

O skutecznym nauczaniu osób głuchych
DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ. 14.10.2021 r. „Prawo jazdy - program dla Osób Głuchych”. (od lewej/góra) Monika Folwarczny, Adam Grabiec, Mariusz Ogłoziński, Radosław Surała oraz Agata Tańska [kliknij] (fot. screen)

W ramach cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ, edycji w aktualnej sytuacji organizowanej w formule on-line, 14 października 2021 r. odbyła się dyskusja zatytułowana: „Prawo jazdy - program dla Osób Głuchych”. - Posługiwanie się kartką i długopisem nie jest metodą nauczania osób głuchych - o barierach komunikacyjnych mówiła Monika Folwarczny, ocenę potwierdzał głuchy kierowca. O czym jeszcze mówili uczestnicy debaty?

Organizatorzy. Organizatorami wydarzenia są: Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny, redakcja Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS i Portal „L-instruktor”.

Uczestnicy. Prowadząca spotkanie - Bożenna Chlabicz, prezes Zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym do udziału zaprosiła: Monikę Folwarczny, instruktora nauki jazdy, właścicielkę Ośrodka Szkolenia Kierowców „Jastrząb” w Jastrzębiu Zdrój, prezesa Fundacji PL, tłumacza biegły języka migowego; Adama Grabca, instruktora nauki jazdy, właściciela Ośrodka Szkolenia Kierowców „Grabiec” w Lublinie; doktora Mariusza Ogłozińskiego, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej; Radosława Surałę, instruktora nauki jazdy, współwłaściciela ELKA SCHOOL S.C. w Gdyni oraz Agatę Tańską, dyrektorkę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu.

Tematyka. W trakcie debaty zaprezentowano krótką historię szkoleń na prawo jazdy osób głuchych, niezwykle ważnym dorobkiem wydarzenia było wskazanie właściwych metod realizacji szkoleń oraz egzaminowania. Zaproszeni eksperci przedstawili własne doświadczenia, poznaliśmy także niezwykle poruszającą wypowiedź młodego kierowcy, który jest osobą głuchą. Zaprezentowano najnowszy produkt Grupy IMAGE - program do szkolenia w zakresie prawo jazdy kat. B w języku migowym. Na rynku wydawniczym pomocy dydaktycznych dla branży szkoleniowej ta oferta nie ma konkurencji. Wydawca adresuje ją do: instruktorów, wykładowców, ośrodków szkolenia, ale też egzaminatorów i ośrodków egzaminowania i oczywiście kandydatów na kierowców, może też młodych kierowców.

Rady ekspertów.

Monika Folwarczny wskazywała na potrzebę uświadomienia jak trudnym i obcym językiem dla osób głuchych jest język polski. - To co nam się wydaje, nam słyszącym, to nasze przekonanie, że osoby głuche nie mają problemu, bo wystarczy, że sobie przeczytają - jest największym błędem i de facto największą krzywdą jaką im robimy. To jest tak jak my próbowalibyśmy się uczyć jakiegokolwiek języka obcego, którego nigdy w życiu nie usłyszymy. (…) Mówimy o przepisach ruchu drogowego, które są bardzo trudne, słownictwo jest niesamowicie trudne. (…) Przeczytanie materiałów szkoleniowych to nie jest metoda na nauczanie osób głuchych. Posługiwanie się kartką i długopisem - nie jest metodą nauczania, na komunikację z osobami głuchymi! Jak się dosiedzieliśmy - przy dobrej komunikacji - zdawalność tych osób za pierwszym razem jest na poziomie 90%.

Arkadiusz Sławski (głuchy kierowca) mówił o tym jakie szkolenie w zakresie prawa jazdy przeszedł, a był to rok 2009. Co najważniejsze szkolący instruktor nie posługiwał się językiem migowym. I tu przede wszystkim komunikacja odbywała się przede wszystkim za pomocą kartki i długopisu. Komunikacja w drugą stronę nie odbywała się. Szkolenie w zakresie teorii obejmowało tylko testy egzaminacyjne, nie było wykładów, przepisów ruchu drogowego. - W czasie jazdy robiłem wiele błędów, ale nie było mi to wyjaśniane - przywoływał dziś już kierowca. W samochodzie też były informacje pisane na kartce, a przecież kandydat musiał obserwować sytuacje na drodze. Taka sama sytuacja w ośrodku egzaminowania: także nie było komunikacji, nie było tłumacza, tylko pisanie na kartce, egzaminator też mówił. Ponieważ w zasadzie nie było komunikacji egzamin był kilkakrotnie niezdany. Panu Arkadiuszowi ostatecznie pomógł kolega słabo słyszący, to on mu wszystko wyjaśnił w języku migowym. Pytanie: - Dlaczego nie zrobił tego słyszący instruktor?

Adam Grabiec w swojej wypowiedzi przywołał problemy z jakimi spotykał się w swojej praktyce szkolenia osób głuchych. Po pierwsze wskazał na problem braku właściwie wyszkolonej kadry instruktorskiej. Oceniał, iż niektórzy tłumacze języka migowego często nie potrafią wytłumaczyć zagadnień technicznych. Tak więc instruktorzy uczący się języka migowego, powinni poznawać zagadnienia branżowe.

Dr Mariusz Ogłoziński. - Istnieje duża niewiedza w zakresie zarówno szkolenia, przygotowania i również później postępowania z osobą głuchą, czy głuchoniemą podczas egzaminu. Ale, nie chodzi tylko o sam egzamin. Od samego początku czyli kontaktu z biurem obsługi klienta: ustalenie terminu egzaminu, później oczekiwanie - oceniał dyrektor. Wskazywał na potrzebę stworzenia tym osobom godnych warunków uczestniczenia w egzaminie. Mówił o istniejącym obowiązku zapewnienia przez WORD tłumacza języka migowego, o możliwości egzaminowania bez maseczki zakrywającej usta - co niezwykle utrudnia komunikację, o potrzebie informowania o ofercie dla tych osób. - My musimy im dać taką szansę i stworzyć możliwości - apelował, jednocześnie wskazując na podejmowane pomysły, ale też działania w zakresie kategorii motocyklowych. I szerzej stworzenia - jak to nazwał - „otwartych drzwi” dla tych osób. - W gestii dyrektorów WORD-ów również powinno być przygotowanie, przeszkolenie osób w obsłudze klienta, ale również egzaminatorów - konkludował.

Monika Folwarczny - wyraziła przekonanie, iż współpraca z WORD ma szansę z powodzeniem rozwijać się. Wskazywała na potrzebę informowania o już istniejących rozwiązaniach prawnych jak np. kwestii obowiązującego ustawowego zwolnienia - przy komunikacji niewerbalnej - z obowiązku posiadania maseczek. Apelowała o korzystanie z dyżurów tłumaczy migowych, które organizowane są w Fundacji PL.

Radosław Surała - podkreślał znacznie przygotowanego programu szkolenia w zakresie kat. B prawa jazdy w języku migowym. Przypominał, iż w czasie gdy znacząco została poszerzona baza pytań egzaminacyjnych zainteresowanie osób głuchych zdobywaniem uprawnień zanikło. Teraz pojawiła się realna szansa dla tej grupy zainteresowanych kandydatów na kierowców. R. Surała podjął - istniejący w całej Polsce - problem z dostępnością tłumaczy języka migowego, jest ich bardzo mało. Postulował zniesienie ograniczeń czasu w ramach egzaminu teoretycznego.

Monika Folwarczny: - Nie ma nic lepszego niż nawiązanie współpracy ośrodka szkolenia kierowców z ośrodkiem szkolno-wychowawczym dla osób niesłyszących - oceniała M. Folwarczny swoją współpracę z takim, kierowanym przez A. Tańską.

Agata Tańska. Mówiła o wykluczeniu osób głuchych, o marzeniach zdobycia prawa jazdy. Apelowała o dotacje do szkoleń, o dopisanie do szkoleń instruktorów, wykładowców i egzaminatorów kwestii związanych z możliwościami osób głuchych. Ważną kwestią był postulat przywrócenia w technikach i szkołach zawodowych nauki prawa jazdy; pomysł zwiększenia ilości zajęć praktycznych i teoretycznych (powtórzenia) w zakresie szkolenia głuchych kandydatów na kierowców.

Podjętych kwestii było jeszcze więcej. Uczestnicy debaty zgodnie wskazywali, że zapotrzebowanie jest i będzie coraz większe - nie tylko w kat. B, ale też kat. C, C+E i kat. A. Niezwykle ważną kwestią jest szkolenie instruktorów, którzy będą szkolili osoby głuche. Debata choć zakończona, nie zamknęła dyskusji. (jm)

Grupa IMAGE. NOWOŚĆ. Kurs kategorii B na prawo jazdy - wykłady PJM - program dla Osób Głuchych - wersja USB [kliknij

Grupa IMAGE oficyna wydawnicza – od 1989 roku pracująca w branży książek, kodeksów, testów i wszelkich innych pomocy do nauki jazdy dla szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców – przygotowała pierwszy, jedyny w Polsce program dla Osób Głuchych do szkolenia w kategorii B prawa jazdy.

Jest to pełen kurs kategorii B na prawo jazdy oparty na eWykładach kat. B [kliknij]. Obejmuje pełen zakres materiału wymagany od kandydatów na kierowców. Znajdują się tutaj zdjęcia, filmy, sytuacje drogowe. Wszystko wymigane przez Monikę Folwarczny - instruktorkę nauki jazdy, tłumacza biegłego języka migowego (PJM), prezes Fundacji PL - działającej na rzecz Głuchych i Polskiego Języka Migowego.

Produkt adresowany do Osób Głuchych, instruktorów i wykładowców, ośrodków szkolenia kierowców. Metodycznie przygotowany do nauki, ale taż samodzielnego poznania i powtórzenia materiałów przed egzaminem.