Statystyka

Bezpieczeństwo kontroli drogowych

31 marca 2020

Bezpieczeństwo kontroli drogowych
Komenda Stołeczna Policji. „Bezpiecznie w drodze. Także w trakcie kontroli” [kliknij]

Policjanci Komendy Stołecznej mówią i pokazują kilka zasad bezpiecznej kontroli drogowej w czasach koronawirusa. W jakim zakresie będzie ona bezpieczna? To zależy od nas wszystkich, od naszych odpowiedzialnych zachowań.

Nadkom. Sylwester Marczak komenduje prezentację pokazującą kilka zasad przykładowej kontroli drogowej w czasach gdy naszym życiem zawładnął koronawirus. Pierwsza z nich to kwestia zachowania bezpieczeństwa kontrolowanego i policjanta. Kontrola drogowa to między innymi sprawdzenie informacji o kierowcy, stanu technicznego auta, czy dokumentów kierowcy i pojazdu w systemie teleinformatycznym. Policjanci przeprowadzają taką kontrolę w różny sposób, każda z tych metod wykonywana jest tak, aby zagwarantować bezpieczeństwo - podkreśla nadkomisarz. To bezpieczeństwo musi być zachowywane także podczas fizycznej kontroli dokumentów. Policjanci mogą użyć rękawic nitrolowych oraz płynu do dezynfekcji rąk. W przygotowanym filmie widzimy, jak kontrolowany okazuje dokument oczywiście pozostając w pojeźczie i okazując dokument pozostająz za zamkniętą szybą pojazdu.

Bezpiecznie przeprowadzane są także kontrole stanu trzeźwości kierowcy. - W jej trakcie wykorzystywane są urządzenia z jednorazowymi ustnikami - informują policjanci. I komendują: - Działania te są niezbędne bowiem niestety w dalszym ciągu nie brakuje kierujących w stanie nietrzeźwości. Apelują: - Nie dajemy wiary, że alkohol w organizmie to efekt właściwego używania płynu do dezynfekcji rąk! To smutny apel. Równie smutna statystyka - dla przykładu 21 marca br. na polskich drogach zatrzymano: 150 nietrzeźwych kierujących, wcześniej podobnie: 15.3 - 175 nietrzeźwych; 16.3 - 122; 17.3 - 111; 18.3 - 109; 19.3 - 136; 20.3 - 129.

Swój bardzo ważny materiał informacyjny policjanci kończą informacją, iż w przypadku kontroli osób co do których istnieje podejrzenie, że jest zarażona koronawirusem czynności wykonywane są zgodnie z wytycznymi Inspektora Sanitarnego.

Policjanci Komendy Stołecznej apelują: - Nasze wspólne - odpowiedzialne działanie - pozwoli nam na pokonanie wirusa!

Tak, w każdym momencie, w każdej sytuacji pamiętajmy o tej odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych osób. (jm)

W trakcie drogowej kontroli trzeźwości kierowcy wykorzystywane są urządzenia z jednorazowymi ustnikami – informują policjanci Komendy Stołecznej Policji (fot. sceen)