Legislacja

Przedłużenie ważności zaświadczeń ADR

30 marca 2020

Przedłużenie ważności zaświadczeń ADR
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Kolejne działanie Transport i Logistyka Polska okazało się efektywne. Polski Rząd odpowiadając na apel TLP o przystąpienie do umów wielostronnych M324 i M325, sporządzonych na podstawie przepisów Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), przystąpił do pierwszej z tych umów.

Przypomnijmy, że dzięki Umowie M324 zaświadczenia ADR kierowców oraz świadectwa przeszkolenia doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, których utrata ważności nastąpiłaby w okresie pandemii COVID19 podlegają automatycznemu przedłużeniu do 30 listopada 2020 r.

Tekst umowy znajdziesz TUTAJ

Dziennik Urzędowy zawierający listę państw, które przystąpiły do umowy (postanowienia umowy obowiązują tylko na terenie PL i państw wskazanych w Dzienniku) znajdziesz TUTAJ

W odniesieniu do umowy M325 Minister Andrzej Adamczyk zadeklarował, że oddziały Transportowego Dozoru Technicznego będą bez opóźnień dokonywać czynności dozorowe w celu wydania świadectw dopuszczenia, o których mowa w tej umowie. Tym samym polski Rząd zabezpieczy ciągłość wydawania dokumentów dla cystern i innych urządzeń.

Opracowali: Maciej Wroński, Prezes TLP oraz Małgorzata Wieleba-Walicka, Radca Prawny TLP