Statystyka

Coraz mniej stacji kontroli pojazdów

5 maja 2022

Coraz mniej stacji kontroli pojazdów
W rozmowie dziennikarzami Marcin Barankiewicz, prezes Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w lutym br. mówił: - Jeżeli rządzący nie podejmą żadnego działania, to może się to skończyć zamykaniem Stacji Kontroli Pojazdów, ponieważ ta działalność przestanie być opłacalna (fot. Jolanta Michasiewicz)

W roku 2020 zostało zamkniętych 126. stacji kontroli pojazdów, a w 2021 - 52. stacje - przywołuje w swoim zapytaniu skierowanym do ministra infrastruktury poseł Waldemar Andzel.

Stacje kontroli pojazdów są w coraz trudniejszej sytuacji. Już kilkakrotnie odnotowaliśmy apele środowiska adresowane do ministra infrastruktury o podjęcie zmian legislacyjnych mających na celu waloryzację wysokości opłat za badania techniczne pojazdów, opłat niezmienione od prawie dwóch dekad. Przypomnijmy, są to ceny urzędowe, które reguluje minister infrastruktury. Tym razem Waldemar Andzel zaadresował do ministra infrastruktury zapytanie poselskie [kliknij]. W wystąpieniu czytamy: - Z prośbą o zapytanie zwrócili się do mnie przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów wskazując, że wysokość opłat za badania techniczne pojazdów (określona rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 29.09.2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów) nie była waloryzowana przez 18 lat. Przedsiębiorcy wskazali, że - zgodnie z danymi z centralnej ewidencji pojazdów - w roku 2020 zostało zamkniętych 126 stacji kontroli pojazdów, a w 2021 - 52 stacje. Powodem zamykania stacji w większości przypadków była nierentowność tej działalności gospodarczej.

Wobec powyższego poseł pyta: - Czy trwają w resorcie prace nad zwaloryzowaniem wysokości opłat za badania techniczne pojazdów?

W rozmowie dziennikarzami Marcin Barankiewicz, prezes Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w lutym br. mówił: - Jeżeli rządzący nie podejmą żadnego działania, to może się to skończyć zamykaniem Stacji Kontroli Pojazdów, ponieważ ta działalność przestanie być opłacalna. (…)

Niestety - już kilkakrotnie - resort odpowiada NIE. Czy będzie przełom? Tymczasem eksperci spekulują, iż czeka nas masowe zamykanie stacji kontroli pojazdów. I konkret: - Obecnie stawka za wykonanie badania technicznego wynosi 98 zł brutto, zdaniem eksperta powinna ona wynosić 150 zł netto. (jm)