Statystyka

Fałszywe dokumenty przy licencjach na przewóz osób

11 marca 2021

Fałszywe dokumenty przy licencjach na przewóz osób
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Tylko przez 5 ostatnich miesięcy stwierdziliśmy 54 przypadki fałszowania dokumentów przy ubieganiu się o licencje na przewóz osób. Były to orzeczenia lekarskie, psychologiczne czy zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – informuje Urząd m.st. Warszawy.

W okresie od października 2020 r. do 28 lutego br. zgłoszono do organów ścigania 54 fałszywe orzeczenia lekarskie i psychologiczne oraz zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. W tym okresie na terenie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kruczkowskiego 2 policjanci wielokrotnie zatrzymywali osoby posługujące się fałszywymi dokumentami. Próby posługiwania się takimi dokumentami stwierdzano podczas obsługi bezpośredniej przedsiębiorców, ubiegających się o uprawnienia transportowe w zakresie przewozu osób samochodem osobowym i taksówką.

Współpraca Prezydenta m.st. Warszawy ze służbami kontrolnymi

Weryfikacja działalności taksówek i przewozu osób odbywa się nie tylko na etapie składania dokumentów. Sprawdzana jest również legalność prowadzenia przewozu osób samochodem osobowym i taksówką na terenie m.st. Warszawy oraz przestrzeganie przez przewoźników obowiązujących norm prawnych po zmianie ustawy o transporcie drogowym. Jest to możliwe dzięki kontynuacji współpracy Prezydenta m.st. Warszawy ze służbami kontrolnymi - Policją, Inspekcją Transportu Drogowego, Strażą Graniczną oraz Urzędem Kontroli Skarbowej.

Efektem tej współpracy było przeprowadzenie w tym roku łącznie 160 czynności sprawdzająco-kontrolnych, które w 78 przypadkach zakończyły się stwierdzeniem nieprawidłowości. Najpoważniejsze naruszenia:

- 45 kierowców wykonywało transport drogowy osób bez licencji,

- 7 kierowców wykonywało transport drogowy osób pojazdem niezgłoszonym do licencji,

- 2 kierowców legitymowało się fałszywym prawem jazdy,

- 5 kierowców nie posiadało uprawnień do kierowania pojazdami,

- 1 kierowca był pod wpływem środków odurzających, 

- 36 kierowców prowadziło pojazd bez aktualnych badań lekarskich i psychologicznych.

Ponadto w czasie działań kontrolnych sprawdzono tylko pod kątem przepisów ruchu drogowego 60 kierowców pojazdów „podszywających się pod przewóz taxi”, w wyniku kontroli zidentyfikowano:

- 4 kierowców bez uprawnień do kierowania,

- 1 kierowca był pod wpływem środków odurzających,

- 6 kierowców legitymowało się fałszywym prawem jazdy. 

Wsiadając do taksówki zwracajmy uwagę czy pojazd posiada lampę na dachu z napisem „TAXI” wymaganą w przypadku licencjonowanych taksówek oraz czy wewnątrz pojazdu – w widocznym miejscu, znajduje się specjalny identyfikator z danymi kierowcy (imieniem, nazwiskiem i zdjęciem).

Sprawdź, zanim wsiądziesz

Wszystkie licencjonowane warszawskie taksówki muszą posiadać: lampę na dachu z napisem „TAXI”, na przedniej szybie pojazdu obowiązkowo powinna znajdować się tabliczka zawierająca hologram wraz z numerem licencji warszawskiego taksówkarza oraz numerem rejestracyjnym samochodu, na przednich drzwiach powinien znajdować się żółto-czerwony pas z wyraźnym, pięciocyfrowym numerem bocznym oraz herb Warszawy, we wnętrzu pojazdu w widocznym miejscu musi znajdować się specjalny identyfikator opatrzony hologramem, zdjęciem kierowcy oraz opisany jego imieniem i nazwiskiem, taksometr wskazujący aktualną taryfę i opłatę, w lewym górnym rogu szyby tylnej, prawych drzwi pojazdu powinna znajdować się tabliczka zawierająca szczegółowy wyciąg z taryfy, jak również informację o możliwości kierowania skarg. Taksówkarz, po wykonaniu usługi zobowiązany jest wydać paragon fiskalny zawierający m.in. nr boczny i nr rejestracyjny taksówki. W przypadku podejrzenia, że usługa została wykonana niewłaściwie pasażer może złożyć skargę do Urzędu m.st. Warszawy lub zgłosić ten fakt za pośrednictwem portalu Warszawa 19 115.