Statystyka

Gimbusy nadal niezbyt bezpieczne

23 października 2017

Gimbusy nadal niezbyt bezpieczne
Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego. Briefing GITD: autobusy szkolne i gimbusy nadal niezbyt bezpieczne

„Inspekcja Transportu Drogowego od początku roku szkolnego prowadzi intensywne kontrole gimbusów i autobusów szkolnych. Takie kontrole najczęściej odbywają się przy szkołach, w godzinach porannych i popołudniowych" - tymi słowami Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur rozpoczął briefing podsumowujący dotychczasowe wyniki kontroli gimbusów i autobusów szkolnych.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z początkiem nowego roku szkolnego skontrolowali 1503 gimbusów i autobusów szkolnych na terenie całego kraju.

„Nałożyliśmy 111 mandatów karnych na kierowców. To były przede wszystkim naruszenia polegające na brakach w dokumentacji, niespełnieniu wymogów niezbędnych do przewozu osób i złym stanie technicznym pojazdów - podsumował dotychczasowe działania Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Aż 182 kontrole (12%) spośród 1503 przeprowadzonych przez inspektorów ITD zakończyły się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych pojazdów ze względu na zły stan techniczny. W 62 przypadkach (4% kontroli) stwierdzone usterki były tak poważne, że pojazdy nie zostały dopuszczone do dalszej jazdy.

Najczęściej inspektorzy zatrzymywali dowody rejestracyjne m.in. za nieszczelny układ hamulcowy, wycieki płynów eksploatacyjnych, usterki układu kierowniczego i zawieszenia, zbyt zużyty bieżnik opon, niewłaściwie zamocowane i uszkodzone fotele pasażerów, niesprawne oświetlenie czy brak ważnych badań technicznych.

„Niestety, na początku października zatrzymaliśmy jednego kierowcę, który przewożąc dzieci ze szkoły podstawowej w Kałuszynie, w ramach linii regularnej, po poddaniu badaniu na zawartość alkoholu miał 1,14 mg/l (2,39 promila) w wydychanym powietrzu" - podkreślił szef Inspekcji Alvin Gajadhur.

We wrześniu inspektorzy z Białegostoku, zatrzymali kierowcę autobusu szkolnego, który był w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. W trakcie badania stwierdzono 0,15 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co stanowi ponad 0,3 promila. W październiku inspektorzy z Olsztyna zatrzymali kierowcę autobusu szkolnego, który również był w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. W trakcie badania stwierdzono 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co stanowi ponad 0,2 promila.

Podczas tegorocznych kontroli autobusów szkolnych i gimbusów inspektorzy ITD zatrzymali mniej dowodów rejestracyjnych w porównaniu do początku ubiegłego roku szkolnego. Spadła również liczba pojazdów niedopuszczonych do dalszej jazdy. Nieznacznie wzrosła natomiast mierzona proporcjonalnie liczba mandatów nałożonych na kierowców.

We wrześniu ubiegłego roku na około 1730 skontrolowanych autobusów szkolnych i gimbusów inspektorzy zatrzymali blisko 273 dowody rejestracyjne (16%), z czego 121 pojazdów (7% wszystkich kontroli) otrzymało bezwzględny zakaz dalszej jazdy. Na kierowców zostało nałożonych 88 mandatów karnych.

Tegoroczne wyniki przeprowadzonych kontroli przez inspektorów ITD pokazują, że gimbusy i autobusy szkolne są w gorszym stanie technicznym niż autokary przewożące dzieci na letni wypoczynek. W przypadku autokarów wycieczkowych inspektorzy podczas tegorocznej akcji „Bezpieczny Autokar - wakacje 2017" zatrzymywali dowody rejestracyjne podczas blisko co 19 kontroli, zaś w przypadku gimbusów i autobusów szkolnych - podczas co 8 kontroli. Najwięcej pojazdów inspektorzy sprawdzili na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Najwięcej dowodów rejestracyjnych inspektorzy zatrzymali na terenie województw: świętokrzyskiego (26% kontroli), kujawsko pomorskiego (24% kontroli), i dolnośląskiego (20%). Najmniej procentowo dowodów rejestracyjnych zatrzymano w województwach: lubuskim (2 %), łódzkim (6%), podkarpackim (6%).

Wydział Komunikacji i Promocji GITD