Statystyka

Małopolska odnotowała spadek ofiar śmiertelnych

21 stycznia 2020

Małopolska odnotowała spadek ofiar śmiertelnych
Według statystyk Małopolskiej Policji za rok 2019 średnia krajowa zabitych na 100 wypadków drogowych wynosi 9,6, najmniej odnotowano w województwie małopolskim bo - 5,6; najwięcej - 22,6 zabitych na 100 wypadków w woj. kujawsko-pomorskim (fot. screen) [kliknij]

W Krakowie, w siedzibie Radia Kraków odbyło się posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W uroczystości uczestniczyli: Andrzej Adamczyk, przewodniczący KRBR, minister infrastruktury, Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady BRD; Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD, wicemarszałek Małopolski, Marek Dworak, sekretarz MWRBRD, dyrektor MORD Kraków. Podsumowując stan bezpieczeństwa za rok 2019 odnotowano spadek liczby wypadków, a co najistotniejsze także ofiar śmiertelnych. W odniesieniu do statystyk roku poprzedniego - 2018 roku – jest to spadek o 47 ofiar. W ten sposób drogi regionu Małopolski okazały się w roku 2019 najbezpieczniejszymi w skali kraju. Według statystyk Małopolskiej Policji krajowa średnia zabitych na 100 wypadków drogowych wynosi 9,6, najniższą średnio odnotowano województwie małopolskim 5,6; najwyższą - 22,6 zabitych na 100 wypadków w woj. - kujawsko-pomorskim. Jak wynika wstępnych danych Komendy Głównej Policji w 2019 r. najwięcej bo – 310 osób zabitych w wypadkach drogowych zarejestrowano w woj. mazowieckim (2267 wypadków drogowych), najmniej – 73 w woj. opolskim (612 wypadków drogowych), w województwie małopolskim – 176 (3133 wypadków drogowych) (w roku 2018 – 223 ofiary śmiertelne). – Bezpieczeństwo na drogach Małopolski jest zadaniem zbyt skomplikowanym, wielopłaszczyznowym i aspektowym, abyśmy zostawili to tylko w rękach policji. Zaczynając od Ministerstwa Infrastruktury, a kończąc na stowarzyszeniach, którym na sercu leży bezpieczeństwo ruchu drogowego, jest bezcenne. Każdy pomysł jest dobry, abyśmy w znaczący sposób w roku 2020 ograniczyli również liczbę wypadków, a co najważniejsze ofiar śmiertelnych – bo to jest dla nas wyzwaniem - komentował Krzysztof Pobuta, Małopolski Komendant Policji.

- Żadne prawo nie uchroni przed skutkami wypadku najmniej chronionego uczestnika ruchu drogowego. Pieszy również zobowiązany jest do tego, aby w sposób szczególny, ostrożny, korzystał z przejścia dla pieszych. Przejście dla pieszych to jest skrzyżowanie drogi pieszego z drogą kierującego pojazdem. I tutaj – jak na każdym skrzyżowaniu – każdy uczestnik ruchu drogowego powinien i musi zachować szczególną ostrożność  – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk (fot. screen)

Przed posiedzeniem MWRBRD, na podczas briefingu prasowego minister Andrzej Adamczyk omówił projektowane zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. - Dzisiaj według ekspertów największym problemem na polskich drogach jest prędkość samochodów, szczególnie samochodów osobowych i z tym musimy sobie poradzić. Nie ma akceptacji dla zachowań, które często określamy mianem piractwa drogowego, w tym zbyt dużej prędkości przy przekraczaniu przejść dla pieszych. (…) Każdy uczestnik ruchu drogowego powinien i musi zachować szczególną ostrożność – apelował minister. Informował także o trwających analizy zasadności podniesienia wysokości mandatów. – Nie ma już wątpliwości, że musi być to uczynione – podsumował. (jm)

(fot. Sara Kurlit)