Statystyka

Przestępstwo „niedostatecznie rozpoznane”

9 maja 2024

Przestępstwo „niedostatecznie rozpoznane”
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Francuska policja zwraca uwagę na niedostatecznie rozpoznane groźne przestępstwo - prowadzenia pojazdów jednocześnie zarówno przez kierowców pijanych, jak i pod wpływem narkotyków. Problem prowadzenia pojazdów pod wpływem jednoczesnego spożycia alkoholu i narkotyków stał się we Francji przedmiotem intensywnej debaty publicznej. W kwietniu br. włączył się do niej minister spraw wewnętrznych, stwierdzając, że szczególne przestępstwo polegające na prowadzeniu pojazdu pod podwójnym wpływem alkoholu i narkotyków „pozostaje niedostatecznie rozpoznane”.

Jak informował minisetr Gérald Darmanin „dwóch z siedmiu kierowców (28%) biorących udział w wypadku śmiertelnym wykazało podwójny pozytywny wynik testu na zawartość alkoholu i narkotyków”. Darmanin zwrócił się do prefektów o wzmocnienie podwójnej kontroli kierowców pod kątem obecności alkoholu i narkotyków podczas kontroli drogowych. W 2022 r. w wypadku drogowym, w którym brał udział „co najmniej jeden kierowca”, który był pod wpływem alkoholu lub narkotyków, zginęły „1004 osoby” - pisze minister w nocie, skierowanej także do dyrektorów generalnych Policji Krajowej (DGPN ) i żandarmerii (DGGN). Darmanin dodał, że w 2022 r. policja podwoiła liczbę kontroli obecności alkoholu i narkotyków. W tym samym roku liczba przypadków prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu wzrosła o 14% w porównaniu z 2021 r., o 12% w przypadku zażywania narkotyków i o 18% w przypadku obu przyczyn łącznie.

Jednak konkretne przestępstwo polegające na prowadzeniu pojazdu pod podwójnym wpływem alkoholu i narkotyków „pozostaje niedostatecznie rozpoznane” - kontynuuje minister, podkreślając, że problem podwójnego pozytywnego nastawienia staje się coraz bardziej niepokojący. Minister wzywa prefektów i organy ścigania do bardziej systematycznego sprawdzania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu u kierowcy, który wykazuje pozytywny wynik testu na obecność narkotyków w ślinie. I odwrotnie, minister nalegał, aby w przypadku pozytywnego wyniku testu na obecność narkotyków przeprowadzali bardziej systematyczne badania przesiewowe na obecność narkotyków.

Źródło ROADPOL.eu