Statystyka

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym - czerwiec 2016

16 lipca 2016

Z danych wstępnych dotyczących stanu brd wynika, że w czerwcu 2016 roku doszło do:

- 3 234 wypadków drogowych, w których

- 272 osoby zginęły, a

- 3 938 osób zostało rannych.

Policji zgłoszono:

- 33 714 kolizji.

 Wg danych wstępnych w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku doszło do:

- 15 137 wypadków drogowych, w których

- 1 291 osób zginęło, a

- 18 386 osób odniosło obrażenia ciała.

Policji zgłoszono:

- 187 786 kolizji.

586cb46bd1768dd06d8d7639640146daa5b20600

(542-15)

W czerwcu 2016 roku, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, nastąpił wzrost liczby wypadków drogowych o 306 (+10,5%), wzrost liczby osób zabitych o 54 (+24,8%) i liczby osób rannych o 295 (+8,1%). Spadek liczby wypadków nastąpił w 4 województwach, największy: na terenie woj. pomorskiego (-8,6%). Wzrost zanotowano w 11 województwach, największy na terenie działania KSP (+50,3%), w woj. mazowieckim (+37,9%) i w woj. zachodniopomorskim (+32,7%). Województwa: lubelskie i lubuskie na poziomie roku ubiegłego. Spadek liczby osób zabitych nastąpił w 4 województwach, największy na terenie woj. pomorskiego (-53,8%) i woj. opolskiego (-25%). Wzrost nastąpił w 11 województwach największy: w woj. świętokrzyskim (+160%) i w woj. wielkopolskim (+144,4%). Woj. małopolskie i woj. podkarpackie na poziomie roku ubiegłego. Spadek liczby rannych zanotowano 7 województwach, największy zanotowano w woj. kujawsko-pomorskim (-19,7%) i woj. śląskim (-17,8%). Wzrost zanotowano w 10 województwach, największy w woj. zachodniopomorskim (+50,9%) i na terenie działania KSP (+45,5%).