Statystyka

TWOJE ŚWIATŁA – TWOJE BEZPIECZEŃSTWO (2. edycja)

29 listopada 2017

TWOJE ŚWIATŁA – TWOJE BEZPIECZEŃSTWO (2. edycja)
Inauguracja drugiej edycji kampanii „TWOJE ŚWIATŁA – TWOJE BEZPIECZEŃSTWO”, Warszawa, ITS, 28. listopada 2017 r. (fot. Jolanta Michasiewicz) (kliknij)

„Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”. To kampania zainicjowana przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, która ma na celu zwrócenie uwagi kierujących na stan i jakość oświetlenia pojazdów, który bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

28 listopada w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego odbyła się konferencja inaugurująca kampanię „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”. Partnerami przedsięwzięcia są: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego, Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, a także Firma Neptis S.A. – operator znanego wśród kierowców komunikatora Yanosik. 

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na fakt, że prawidłowe działanie świateł ma wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dotyczy to ich właściwego ustawienia oraz natężenia emitowanego światła. Niedomagania w tym zakresie mogą skutkować niedostatecznym oświetleniem drogi albo prowadzić do olśnienia innych uczestników ruchu. Jeśli oświetlenie pojazdu jest wadliwe, to w niekorzystnej sytuacji drogowej znacząco wzrasta ryzyko wypadku drogowego.

W ramach kampanii policjanci będą zwracali szczególną uwagę - podczas prowadzonych działań kontrolno-prewencyjnych - na oświetlenie pojazdów, a kierowcy pojazdów, których jakość świateł wzbudzi wątpliwości podczas kontroli będą kierowani na stacje diagnostyczne.

Wzorem roku ubiegłego, kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić i wyregulować oświetlenie w swoich pojazdach na stacjach kontroli funkcjonujących pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego oraz zrzeszonych w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów. Sprawdzenia świateł na stacjach, które przystąpiły do akcji, będą dokonywane w dniach 2, 9 i 16 grudnia 2017 roku.

Aplikacja Yanosik doprowadzi kierowców do najbliższej stacji biorącej udział w kampanii. Badania odbędą się w ponad 200 punktach na terenie całej Polski. Dokładny wykaz stacji umożliwiających bezpłatne badania znajduje się na stronie: http://yanosik.pl/dobre-swiatla/

W akcji bierze także udział Stacja Kontroli Pojazdów Instytutu Transportu Samochodowego znajdująca się przy ul. Jagiellońskiej 80 w Warszawie, na której będzie można bezpłatnie skontrolować oświetlenie w dniach 4-8 i 11-15 grudnia w godz. 8-16. Badania będzie prowadziła również Stacja Kontroli Pojazdów Przemysłowego Instytutu Motoryzacji znajdująca się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55 w dniach 1, 8, 15 grudnia w godz. 7:30-15:30.

Kampania będzie prowadzona do 17 grudnia 2017 r. (ITS)