Statystyka

DEKRA. Raport Bezpieczeństwa Drogowego 2017

15 grudnia 2017

DEKRA. Raport Bezpieczeństwa Drogowego 2017
DEKTRA – RAPORT BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO (kliknij)

„Najlepsze praktyki” na drodze ku urzeczywistnieniu „Wizji Zero”

DEKRA już po raz dziesiąty prezentuje doroczny Raport Bezpieczeństwa Drogowego. Edycja 2017 podejmuje kwestię najlepszych światowych praktyk, których celem jest ograniczenie do zera liczby śmiertelnych ofiar wypadków komunikacyjnych. Dane WHO pokazują, że rokrocznie na drogach całego świata traci życie średnio 1,25 mln osób. Oznacza to, że długoterminowa poprawa poziomu bezpieczeństwa drogowego wciąż stanowi dla nas wszystkich wielkie wyzwanie.

Każda śmiertelna ofiara wypadku komunikacyjnego to o jedną śmiertelną ofiarę za dużo. Dlatego też ograniczenie ich liczby jest jednym z najważniejszych celów współczesnego świata, szczególnie z perspektywy globalnej. O ile bowiem w państwach członkowskich UE liczba osób, które straciły życie w wypadkach w roku 2016 zmalała do 25,5 tysięcy, o tyle w tym samym okresie w USA wzrosła do prawie 40 tysięcy.

Jak stwierdził Clemens Klinke, Członek Zarządu DEKRA SE, podczas oficjalnej prezentacji Raportu w Berlinie, „Ważniejsze dziś niż kiedykolwiek jest, aby patrzeć na możliwości przeciwdziałania wypadkom w sposób efektywny i długoterminowy, co pozwoli doprowadzić do znaczącej poprawy sytuacji”. W jego ocenie skupić się należy na „Najlepszych praktykach”, czyli zastosowaniu sprawdzonych rozwiązań z różnych regionów świata, mogących przyczynić się do redukcji liczby poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych.

Koncentrując się na czynniku ludzkim, technologii, infrastrukturze drogowej oraz na wszystkich grupach użytkowników dróg, Raport Bezpieczeństwa Drogowego 2017 agreguje przykłady najlepszych praktyk z różnych krajów na świecie. To zbiór potencjalnych rozwiązań, których implementacja sprzyjać będzie realizacji „Wizji

jak poprzednie edycje, także Raport Bezpieczeństwa Drogowego 2017 jest czymś więcej, aniżeli tylko zbiorem faktów na temat obecnego stanu rzeczy. Stanowi on materiał do przemyśleń oraz zestaw konkretnych zaleceń dla polityków, ekspertów ruchu drogowego, producentów motoryzacyjnych oraz instytucji naukowych. Raport stanowi także informacje niezbędne z perspektywy każdego użytkownika dróg.

Z Raportem Bezpieczeństwa Drogowego 2017 (w wersji angielskiej; format .pdf) można zapoznać się na stronie internetowej: www.dekra.com/media/newsroom/dekra-vsr-2017-best-practices-en.pdf. W serwisie www.dekra-roadsafety.com znaleźć można bardziej szczegółowe informacje nt. treści Raportu, również w formie nagrań wideo i interaktywnych grafik.

Postulaty DEKRA na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa drogowego:

• Szczegółowe i porównywalne międzynarodowe statystyki dot. przyczyn i skutków wypadków;

• Ocena faktycznej skuteczności poszczególnych działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

• Szersza implementacja best practice;

• Większa dostępność w pojazdach systemów wspierających kierowcę;

• Zagwarantowanie sprawnego działania systemów bezpieczeństwa przez cały okres użytkowania pojazdu;

• Korzystanie z pasów bezpieczeństwa, które są podstawowym systemem ratującym życie;

• Likwidacja potencjalnie niebezpiecznych miejsc poprzez przebudowę dróg i wprowadzenie nowych uregulowań w ruchu drogowym;

• Egzekwowanie od użytkowników ruchu drogowego zachowania się w sposób odpowiedzialny i zgodny z przepisami; Bardziej surowe kontrole i sankcje w przypadku szczególnie niebezpiecznych wykroczeń.

O DEKRA:

DEKRA w Polsce jest częścią międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie - światowego lidera w dziedzinie bezpieczeństwa, specjalistycznych usług dla przemysłu i motoryzacji, audytów, inspekcji i nadzorów technicznych, badań wyrobów, rzeczoznawstwa, nadzorów inwestycyjnych oraz certyfikacji systemów zarządzania i rozwoju personelu.

DEKRA działa w branży związanej z bezpieczeństwem od ponad 90 lat. Została założona w 1925 roku w Berlinie jako Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V., a dziś jest jedną z wiodących na świecie organizacji eksperckich. DEKRA osiągnęła sprzedaż w wysokości około 2,9 miliardów euro w 2016 roku. Firma zatrudnia obecnie 39 000 osób w ponad 50 krajach na pięciu kontynentach, które świadcząc wykwalifikowane i niezależne usługi eksperckie, pracują dla bezpieczeństwa na drodze, w pracy i w domu.