Statystyka

Wzrost liczby ofiar wypadków to już problem społeczny – pisze poseł Szłapka

2 grudnia 2019

Wzrost liczby ofiar wypadków to już problem społeczny – pisze poseł Szłapka
Poseł Adam Szłapka (screen)

W Sejmie IX kadencji posłowie zaczynają składać interpelacje. Tym razem Adam Szłapka – poseł, członek Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego swoją opatrzoną numerem 151 w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym zaadresował do ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Poseł wskazując na wzrost liczy ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych dodał, iż równolegle systematycznie spada liczba wypadków drogowych i kolizji, podkreślał, iż od 2018 roku rośnie liczba ofiar śmiertelnych tych zdarzeń (2017 r. – 2831 zabitych w wypadkach drogowych; 2018 r. – 2862 zabitych, czyli wzrost o 31 ofiar, tj. +1,1%). Przywołuje dalsze – jak ocenia bardzo niepokojące – dane, iż wszystko wskazuje, że ten wzrost utrzyma się w 2019 r., o czym świadczą dane z I półrocza tego roku. W I półroczu 2018 roku w wypadkach zginęło 1011 osób, a w analogicznym okresie I półrocza 2019 roku odnotowano już 1176 ofiar śmiertelnych. Oznacza to, że mamy do czynienia ze znacznym wzrostem liczby zabitych, bo aż o 1% (wzrost o 165 ofiar)!

- Wzrost ten staje się problemem społecznym. Obok takich krajów jak Bułgaria, Rumunia, Łotwa czy Chorwacja jesteśmy w niechlubnej czołówce, jeśli chodzi o zabitych w wypadkach drogowych – konkluduje Szłapka. I tutaj wskazuje na potrzebę konkretnych zmian: podniesienie wysokości kar za wykroczenia drogowe, wdrażania programów edukacyjnych, profilaktycznych oraz rozwój odpowiedniej infrastruktury (np. premiowanie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo podczas przebudowy, budowy dróg, np. odpowiednio oznakowane przejścia dla pieszych, tworzenia odpowiednich stref ruchu itd., itd.).

Poseł stawia ministrowi pytania:

1. Czy obecnie rząd ma pomysł na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym?

2. Czy w związku z tym rząd zlecił opracowanie nowych programów prewencyjnych w skali ogólnokrajowej, a także uwzględniających potrzeby lokalne?

3. Czy rząd ma pomysł na wprowadzenie dodatkowych rozwiązań prawnych (np. dotyczących poprawy bezpieczeństwa pieszych)?

Także czekamy na wyczerpujące odpowiedzi. Przy okazji dowiadujemy się, że opracowywane są nowe programy prewencyjne z uwzględnieniem potrzeb lokalnych – to ważne działanie. (jm)