Rozmowy

Zabrakło nawet krótkiego: „Dziękujemy za przekazanie uwag”

2 grudnia 2019

Zabrakło nawet krótkiego: „Dziękujemy za przekazanie uwag”
Zbigniew Drexler, ekspert z zakresu prawa o ruchu drogowym, autor książek oraz Maciej Wroński, prezes TLP, (fot. Jolanta Michasiewicz)

Trwa szeroka dyskusja wokół zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, który kategorycznie mówił o potrzebie poprawy bezpieczeństwa obywateli także na drogach. Tymczasem opinie Autorytetów zbywane są milczeniem. Czyli jak mają wyglądać konsultacje?

Na łamach ty. PRAWO DROGOWE@NEWS opublikowaliśmy list Zbigniewa Drexlera, współtwórcy prawa, wieloletniego eksperta z zakresu prawa o ruchu drogowego, autora setek artykułów omawiających prawne regulacje ruchu drogowego, podręczników, które służą pokoleniom polskim kierowców. Autor odnosi się w nim m.inn. do ostatnich zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym, ale też informuje o skierowanych np. do RCL (pełen tekst także opublikowany) swoich opiniach. Niestety, do jego rad nikt nie odniósł się. Ten tak ważny Autorytet i Jego głos w dyskusji nie doczekał się zwykłego podziękowania. Zawrzało w mediach społecznościowych.

Zacytujmy jedną z wypowiedzi - Macieja Wrońskiego, który pisze: - Bardzo osobisty list Zbyszka Drexlera - eksperta który współtworzył międzynarodową konwencję o ruchu drogowym oraz konwencję o znakach i sygnałach z 1968 r. Zbyszek wielokrotnie starał się uczestniczyć w konsultacjach społecznych przy okazji nowych pomysłów na zmiany w polskich przepisach ruchu drogowego, wysyłając swoje ekspertyzy i opinie do kr brd, do ministerstwa infrastruktury i do rządowego centrum legislacji. niestety żadna instytucja nawet nie raczyła mu nigdy odpisać chociażby zdawkowego "dziękujemy za przekazane uwagi", nie mówiąc o ustosunkowaniu się do zgłaszanych przez Zbyszka propozycji.

Na pocieszenie dla Zbyszka mógłbym dodać, że taka dzisiejsza "moda" ze strony władzy dotyka wszystkich - niezależnych ekspertów, organizacje społeczne oraz innych interesariuszy. a władza zamyka buzie na kłódkę nawet swoim własnym rządowym ekspertom, gdy mają krytyczne uwagi. w efekcie takiego zachowania, które ma miejsce od kilkunastu lat, mamy kuriozalne regulacje w ruchu drogowym (przepisy dot. rowerzystów, korytarze życia, suwak etc,).

Niestety jest to mało pocieszające dla eksperta tej klasy co Zbyszek i stąd jego rozczarowanie prowadzące do gorzkich słów: "jak wspomniałem, sprawy ruchu drogowego, w szczególności dotyczące regulacji prawnych, są przedmiotem mego głębokiego, osobistego (może nawet uczuciowego) zainteresowania. wobec całkowitego braku porozumienia z organami tworzącymi prawo postanowiłem zakończyć moją działalność w tym zakresie. po prostu już mi brak energii na dalszą „walkę”."

Czytając obie wypowiedzi, obu ważnych ekspertów dla bezpieczeństwa ruchu drogowego mamy wątpliwość, jak to będzie z konsultacjami, z zapowiadanymi szerokimi konsultacjami? (jm)

 PRAWO DROGOWE. 29.11.2019. Zbigniew Drexler: Problem leży w przestrzeganiu i egzekwowaniu przepisów” [kliknij - https://www.prawodrogowe.pl/informacje/news-tygodnia/zbigniew-drexler-problem-lezy-w-przestrzeganiu-i-egzekwowaniu-pr ]