Statystyka

Zespoły SPEED już w całej Polsce

24 lipca 2019

Zespoły SPEED już w całej Polsce
Warszawa, 22.7.2019. Konferencja prasowa w KGP, (od lewej): mł. insp. Piotr Jakubczak (Wydział Ruchu Drogowego KSP), podinsp. Radosław Kobryś (Biuro Ruchu Drogowego KGP) (fot. Jolanta Michasiewicz)

Od dzisiaj na terenie całego kraju, przy wszystkich komendach wojewódzkich działają spec Zespoły SPEED. Trwają wakacje na drogach wzmożony ruch. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano spadek ilości wypadków, także niższa jest liczba tych najcięższych w skutkach. Funkcjonariusze struktury SPEED podejmują walkę z agresywnymi i szczególnie niebezpiecznymi zachowaniami na drodze.

Zespoły SPEED już w całym kraju. Z dniem dzisiejszym w każdej komendzie wojewódzkiej policji działają zespoły SPEED - poinformowała Komenda Główna Policji. Tę listę zamyka Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. I tak mamy nową strukturę. Tę samą listę otwiera Komenda Stołeczna Policji, gdzie w grudniu ub. r. powołany został pierwszy taki zespół. W jego skład weszli funkcjonariusze z drogówki i innych komórek (pionu kryminalnego, walki z cyberprzestępczością) – informował w trakcie zorganizowanej przez KGP konferencji prasowej mł. insp. Piotr Jakubczak z KSP. Taka sama zasada obowiązuje w całym kraju. Obok patroli drogowych (nawet z pominięciem granic administracyjnych, współpracy wielu patroli na jednej drodze) - przy użyciu najnowszego sprzętu (najnowsze radiowozy głównie marki BMW, oznakowane i nieoznakowane, wyposażone w wideorejestratory, nowoczesne laserowe mierniki prędkości z funkcją zapisu obrazu), policjanci będą także monitorowali i analizowali wszelkie dostępne informacje, w tym w mediach, także społecznościowych. Chcą ujawniać kierujących dopuszczających się agresywnych i szczególnie niebezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Powołane zespoły zajmą się najpoważniejszymi zdarzeniami na polskich drogach. Zespoły SPEED będą zwracały uwagę na: przekroczenia prędkości, niebezpieczne wyprzedzanie, groźnych zachowań wobec pieszych i rowerzystów, agresji drogowej itd.

Pierwsze wakacyjne statystyki. Od początku wakacji (19.6) do poniedziałku (22.7) włącznie doszło do ponad 3 tys. wypadków (3049); to o 8,3 proc. (275) mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Mniej jest również zabitych na drogach, odnotowano - wynika ze wstępnych danych przekazanych przez podinsp. Radosława Kobrysia Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Do 22 bm. w wypadkach zginęły 273 osoby tj. o 16 mniej niż rok temu (spadek o 5,5 proc). Także spadek odnotowano, jeśli chodzi o liczbę osób rannych. W ciągu ponad miesiąca odnotowano 3651 osób poszkodowanych w wypadkach - o 384 mniej (9,5 proc.). - Te wyniki są dobre, ale nie składamy broni. W dalszym ciągu mamy dużo pracy związanej m.in. z przeorganizowaniem wydziałów ruchu drogowego i wytypowaniem ludzi do zespołów SPEED - powiedział PAP podinsp. Kobryś. Prawie dwukrotnie wzrosła za to liczba praw jazdy odebranych za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/godz. (odebrano 4265 uprawnień, rok wcześniej - 2675). W omawianym okresie zatrzymano 11,5 tys. kierowców, którzy wsiedli za kierownicę będąc pod wpływem alkoholu (w analogicznym czasie 2018 było to 10,2 tys. zatrzymanych. (jm)

***

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji apeluje:

Wypadki drogowe zazwyczaj nie są przypadkiem. Prawie za każdym zdarzeniem kryje się niebezpieczne  zachowanie kierowcy lub pieszego. Wielu tragedii można byłoby uniknąć, gdyby przestrzegane były elementarne zasady ostrożności i bezpieczeństwa. Poniżej zwracamy uwagę na proste, lecz niezwykle ważne zasady, które zwiększają bezpieczeństwo ruchu drogowego.

* Respektuj przepisy ruchu drogowego, w szczególności w zakresie przestrzegania dozwolonych limitów prędkości, stanu trzeźwości korzystania z pasów bezpieczeństwa i właściwego przewożenia dzieci w pojazdach

* Ogranicz do minimum rozmowy telefoniczne, a w razie konieczności korzystaj z zestawu głośnomówiącego. Rozmowa telefoniczna nawet przez urządzenia dozwolone dekoncentruje kierującego pojazdem

* Dostosuj prędkość do warunków atmosferycznych, drogowych, swoich umiejętności oraz stanu psychofizycznego

* Sygnalizuj swoje manewry na drodze z takim wyprzedzeniem i w taki sposób, by były widoczne dla innych uczestników ruchu

* Zawsze zwalniaj przed przejściami dla pieszych, przystankami komunikacji publicznej oraz przed skrzyżowaniami

* Nie wyprzedzaj, ani nie omijaj pojazdów w rejonie przejść dla pieszych, przystanków oraz na samych przejściach

* Obowiązkowo rób przerwy w trakcie wielogodzinnych podróży

* Sprawdź przed wyjazdem stan techniczny pojazdu, w tym zwłaszcza ogumienie, oświetlenie, poziom płynów eksploatacyjnych.