Legislacja

Nowe zaświadczenie ukończenia kursu reedukacyjnego

25 lipca 2019

Nowe zaświadczenie ukończenia kursu reedukacyjnego
RCL - Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu [kliknij]

Kolejny zmieniony wzór zaświadczenia wynikający z dokumentu rządowego będącego deregulacja obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. Minister zdrowia wprowadza zmiany do zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie brd.

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Przypomnijmy rozporządzenie jest wydane na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zmianie ulega wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie brd. - Nowelizacja wynika z przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. dokumentu rządowego pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”. Obowiązek rezygnacji z używania pieczęci powoduje, że w razie jego niewypełnienia organy administracji publicznej mogą odmawiać przedsiębiorcom, z przyczyn formalnych, załatwienia jego spraw. Utrzymywanie tego obowiązku wstrzymuje również proces digitalizacji obsługi klienta w kraju. Dążenie do elektronizacji i tym samym uproszczenia załatwiania spraw w urzędach jest jednym z priorytetów polityki państwa wyrażonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – czytamy w uzasadnieniu zmiany. Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (jm)