drogi ogólnodostępne
Ustawa o drogach ogólnodostępnych opublikowana
Legislacja

Ustawa o drogach ogólnodostępnych opublikowana

30 sierpnia 2023

Opublikowano ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych. Czyli dróg o utwardzonej powierzchni, po których odbywa się ruch pojazdów i pieszych, przeznaczonych do korzystania przez nieokreślona liczbę użytkowników, stanowiących uzupełnienie sieci dróg służących lokalnym potrzebom, funkcjonalnie zbliżonych do dróg publicznych i z nimi połączonych, ale którym nie może być nadany status drogi publicznej, albowiem nie spełnia warunków określonych w przepisach technicznych dla dróg publicznych.

Porządkowanie stosunków własnościowych dróg ogólnodostępnych
Legislacja

Porządkowanie stosunków własnościowych dróg ogólnodostępnych

16 sierpnia 2023

15 maja br. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych. Celem regulacji ma być uporządkowanie stosunków własnościowych w sferze infrastruktury drogowej. Propozycję prezydencką poddano opinii organizacji samorządowych, procedowanie odbywało się także w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Senat poprawek nie wniósł. 2 sierpnia ustawa została podpisana.