minimalne wynagrodzenie
Wyższe minimalne wynagrodzenie i wyższa kara za brak OC
Legislacja

Wyższe minimalne wynagrodzenie i wyższa kara za brak OC

20 września 2022

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.. Zgodnie z tym nowym przepisem wykonawczym rząd określił, iż w przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie dwa razy: od stycznia, a następnie od lipca. Stawki wpłyną na wysokość kary za brak obowiązkowego i ważnego ubezpieczenia OC.

Drugie podejście w sprawie płacy minimalnej w 2023 r.
Legislacja

Drugie podejście w sprawie płacy minimalnej w 2023 r.

1 sierpnia 2022

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. W terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia, rząd skorzystał z uprawnienia ustalenia wysokości stawek w drodze rozporządzenia. Stawki są takie same jak zaproponowane w czerwcu br.

Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. - 3383 zł
Legislacja

Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. - 3383 zł

8 czerwca 2022

Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r., przedłożoną przez ministra rodziny i polityki społecznej.