Legislacja

Wyższe minimalne wynagrodzenie i wyższa kara za brak OC

20 września 2022

Wyższe minimalne wynagrodzenie i wyższa kara za brak OC
(fot. PIXABAY)

15 września br. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (2022.1952) [kliknij]. Zgodnie z tym nowym przepisem wykonawczym rząd określił, iż w przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie dwa razy: od stycznia, a następnie od lipca. Stawki wpłyną na wysokość kary za brak obowiązkowego i ważnego ubezpieczenia OC.

Rząd zmienił zapowiedziane wcześniej stawki. Ostatecznie ustalona i obowiązująca w roku bieżącym wartość płacy minimalnej wynosi 3010 zł brutto. Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem od 1 stycznia 2023 roku wzrośnie ona do 3490 zł brutto. następnie od 1 lipca została określona na poziomie 3600 zł brutto. Mamy wiec to wzrost o 15,9 proc. od stycznia i o 19,6 proc. od lipca w porównaniu do br. W tym samym akcie Rada Ministrów zarządziła, iż minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2023 roku wyniesie 22,80 zł brutto, a od 1 lipca - 23,50 zł. Dla porównania w tym roku stawka godzinowa została ustalona w wysokości 19,70 zł.

Przywołane określone na rok 2023 wysokości płacy minimalnej oczywiście wpływają na wysokość kar, które grożą kierowcom zapominającym o określonych wpłatach: za plisę OC dla zarejestrowanego pojazdu. Jeśli przerwa w obowiązkowym ubezpieczeniu samochodu osobowego wynosiła więcej niż 14 dni, trzeba będzie zapłacić dwukrotną wartość płacy minimalnej brutto. Jeżeli przerwa trwa od 4 do 14 dni, kara wyniesie równowartość minimalnej płacy, a jeśli brak OC występował nie dłużej niż 3 dni, kara wyniesie 40 proc. minimalnej płacy. Wszystkie stawki zaokrąglane są do 10 zł. Wysokość opłat za brak ważnego obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników zostanie podana do publicznej wiadomości przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Np. nabywający pojazd, który zapomni o tym obowiązku będzie narażony na mandat w granicach nawet do 72 000 zł. (jm)