płaca
Minimalne wynagrodzenie 2021
Legislacja

Minimalne wynagrodzenie 2021

29 lipca 2020

Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Minimalna stawka godzinowa w 2019 r. - 14,70 zł
Legislacja

Minimalna stawka godzinowa w 2019 r. - 14,70 zł

12 września 2018

Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Uwaga, czy ewidencjonujecie godziny pracy?
Legislacja

Uwaga, czy ewidencjonujecie godziny pracy?

2 stycznia 2017

Z dniem 1 stycznia 2017 r. obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia oraz dla samozatrudnionych. Wiele na ten temat zostało już napisane, równie wiele też jeszcze zostanie napisane.