Legislacja

Minimalne wynagrodzenie 2021

29 lipca 2020

Minimalne wynagrodzenie 2021
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Zaproponowano, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniosło 2 800 zł. Oznacza to wzrost minimalnego wynagrodzenia o 7,7 proc. w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w tym roku (2 600 zł – 2020 r., 2 250 zł – 2019 r., 2 100 zl – 2018 r.). W rezultacie w 2021 r. minimalne wynagrodzenie – jak informuje Rada Ministrów - będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 r. Przyjęcie tej propozycji spowoduje zwiększenie wydatków budżetu państwa o ok. 385,8 mln zł.

Proponowana minimalna stawka godzinowa w 2021 r. ma wynieść 18,30 zł. (w 2020 r. było to 17 zł). Przyjęcie tej propozycji spowoduje zwiększenie wydatków budżetu państwa o ok. 2,5 mln zł. 

Z przyjętą propozycją rządu nie zgadzają się związki zawodowe. Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski w rozmowie z PAP miał powiedzieć, że "to zdecydowanie za mało". Jego zdaniem, płaca minimalna powinna wzrosnąć do 3100 zł brutto. Propozycje te zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do 31 lipca 2020 r.

W Polsce płaca minimalna stale rośnie i jest ustalana co rok od 2002. (jm)

Słowa kluczowe płaca Rada Ministrów