Ekspert wyjaśnia

Aby odzyskać prawo jazdy

15 kwietnia 2007

Pytanie: Kilka dni temu upłynął orzeczony wobec mnie 3 letni zakaz prowadzenia pojazdów. W jaki sposób mogę odzyskać zatrzymane prawo jazdy?

Odpowiedź: Art. 114 ustawy z 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym stanowi, że osoba ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok podlega kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji. Zgodnie z tym przepisem, dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje się po zdaniu, przez zainteresowaną osobę, odpowiedniego do rodzaju uprawnienia egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje. W praktyce, aby przystąpić do takiego egzaminu konieczne będzie zgłoszenie się do wydziału komunikacji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, który wyda stosowne skierowanie. W sytuacji, gdy zakaz wydany był na okres nieprzekraczający 1 roku, to taki obowiązek nie istnieje. Osoba, której zakaz dotyczył, po upłynięciu okresu jego obowiązywania, może odebrać prawo jazdy w wydziale komunikacji.