Ekspert wyjaśnia

Jak zostać taksówkarzem?

15 kwietnia 2007

Pytanie: Jak założyć firmę przewożącą taksówkami?

Odpowiedź: Aby świadczyć usługi przewozu taksówką, konieczne jest posiadanie licencji. Trzeba posiadać również tytuł prawny do samochodów, którymi będą wykonywane przewozy. Osoby ubiegające się o licencję na przewozy taksówką muszą spełnić wymóg dobrej reputacji.

Pytanie: Czy samochód, który należy do firmy nieposiadającej licencji na przewóz taksówkami, jest traktowany tak samo jak tego przedsiębiorcy, który posiada taką licencję? Czy w obu przypadkach samochody mogą być tak samo oznakowane?

Odpowiedź: Nie. Przedsiębiorcy nieposiadający licencji wymaganych dla taksówkarzy nie mogą np. zamieszczać na samochodach oznaczeń podobnych do taksówkowych. Obowiązujące w tej sprawie przepisy mają wyeliminować sytuację, w której przedsiębiorca posiadający pojazd lub pojazdy do dziewięciu osób i licencję na drogowy okazjonalny przewóz osób wykonują w rzeczywistości przewozy taksówkowe. Przewoźnikom bez licencji na przewóz taksówkami nie wolno umieszczać i używać w samochodzie taksometru, umieszczać oznaczeń z nazwą, adresem oraz telefonem przedsiębiorcy oraz umieszczać na dachu samochodu tzw. koguta i innych urządzeń technicznych. Obecnie na ulicach polskich miast widać samochody, które jeżdżą bez oznaczeń podobnych do taksówek, za to z wyraźnym napisem – przewóz osób. Firmy takie świadczą swoje usługi na podstawie licencji na krajowy transport drogowy osób. Ze swoimi klientami rozliczają się za pomocą drogomierza i odpowiedniej tabeli przeliczeniowej.