Ekspert wyjaśnia

Akcyza za skradzione auto

7 października 2007

Pytanie: Sprowadziłem z Holandii samochód osobowy, który skradziono (już w Polsce), zanim zgłoszony został do urzędu celnego. Czy w tej sytuacji powinienem zgłosić auro w urzędzie celnym, a jeżeli tak, czy jest jakaś możliwość zwolnienia z zapłaty akcyzy?

Odpowiedź: Samochód osobowy (który jest wyrobem akcyzowym niezharmonizowanym) został sprowadzony z Holandii (a więc z innego państwa członkowskiego) do Polski. Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy o podatku akcyzowym przemieszczenie wyrobów akcyzowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju jest WNT. Art. 76 ust. 1 mówi z kolei, że podatnicy dokonujący WNT wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych po przywiezieniu ich na terytorium kraju mają obowiązek złożyć deklarację uproszczoną do właściwego naczelnika urzędu celnego i zapłacić akcyzę w terminie 5 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego. Art. 80 ust. 1 potwierdza, że akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, natomiast art. 80 ust. 2 pkt 2 ustawy wskazuje, że podatnikami akcyzy od tych samochodów są dokonujący WNT. W tym wypadku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, nie później jednak niż z chwilą jego rejestracji na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (art .80 ust. 3 pkt 3 ustawy). Z pytania czytelnika wynika, że samochód został skradziony dopiero po sprowadzeniu go do kraju. Doszło więc do WNT, i kupujący nabył prawo do rozporządzania samochodem jak właściciel. Powstał zatem obowiązek podatkowy w akcyzie. W świetle art. 81 ust. 1 czytelnik, jako osoba dokonująca WNT samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, ma obowiązek: Ś po przywozie do Polski złożyć deklarację uproszczoną (AKC-U) do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 5 dni, licząc od dnia nabycia wewnątrzwspólnotowego; Ś zapłacić akcyzę, nie później niż z chwilą rejestracji tego pojazdu w kraju. Fakt utraty towaru (na skutek kradzieży) następujący po WNT, a jeszcze przed zgłoszeniem towaru i złożeniem deklaracji podatkowych, nie ma tutaj znaczenia. Przepisy nie wiążą bowiem żadnych skutków z taką sytuacją. W szczególności nie jest to powodem do zwolnienia z akcyzy.

Odpowiedzi udzieliła: redakcja “Rzeczpospolitej”

Słowa kluczowe akcyza podatek pojazdy używane