Ekspert wyjaśnia

Ile czasu ma ubezpieczyciel?

7 października 2007

Pytanie: Chciałam się dowiedzieć ile czasu przysługuje ubezpieczycielowi (w tym przypadku Warta) na wysłanie rzeczoznawcy do serwisu a następnie wypłacenie odszkodowania? Osoba, która była sprawcą kolizji wraz ze mną zgłosiła szkodę 25.08.07r. w Warcie (tam jest sprawca ubezpieczony) musiałam napisać oświadczenie, że od dnia 5.09 auto będzie czekało na rzeczoznawcę w serwisie (podałam dokładny adres serwisu). Następnego dnia przyszła odpowiedź z Warty, że sprawa jest w toku i zajmuje się nią pani X. po tygodniu zadzwonili do mnie z serwisu z prośbą o zabranie auta z parkingu bo oni nie są parkingiem strzeżonym i zażyczyli sobie 30zł/ dobę. zadzwoniłam do pani X w celu wyjaśnienia i dowiedziałam się, że ona nic nie wie o mojej szkodzie i moim autem. wczoraj (po tygodniu) zadzwoniłam ponownie a pani X w dalszym ciągu nie raczyła się zainteresować moim autem. nawet rzeczoznawcy nie wysłała. Wkrótce minie miesiąc a moje auto jak stało stłuczone tak stoi... Gabriela

Odpowiedź:Szanowna Pani Gabrielo, Zgodnie z Art.14 Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z dnia 16 lipca 2003r. ) zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o szkodzie. W przypadku gdyby wyjaśnienie w tym terminie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba, że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Odpowiedzi udzieliła: redakcja “AUTO ŚWIAT”