Ekspert wyjaśnia

Alkohol przyczyną 25% ofiar

17 listopada 2023

Alkohol przyczyną 25% ofiar
- Nawet najmniejsza ilość alkoholu we krwi ma negatywny wpływ na kierowcę, wydłuża czas reakcji, utrudnia podzielność uwagi czy możliwość obserwacji sytuacji na drodze. Konsekwencją jest również większa skłonność do ryzykownych zachowań. Najczęściej jest to nadmierna prędkość i niebezpieczne manewry - mówi Adam Bernard, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault (fot. Jolanta Michasiewicz)

Około 25% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Unii Europejskiej ma związek ze spożyciem alkoholu - wynika ze statystyk przedstawionych w raporcie Europejskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego*). W Polsce w zeszłym roku użytkownicy dróg (kierujący, piesi, pasażerowie) będący pod działaniem alkoholu uczestniczyli w 2 248 wypadkach drogowych (10,5% ogółu wypadków), śmierć w nich poniosło 268 osób (14,1% ogółu zabitych)**). Kierowcy pod wpływem alkoholu są wielokrotnie bardziej narażeni na śmiertelne wypadki niż trzeźwi.

- Nawet najmniejsza ilość alkoholu we krwi ma negatywny wpływ na kierowcę, wydłuża czas reakcji, utrudnia podzielność uwagi czy możliwość obserwacji sytuacji na drodze. Konsekwencją jest również większa skłonność do ryzykownych zachowań. Najczęściej jest to nadmierna prędkość i niebezpieczne manewry - mówi Adam Bernard, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault***).

Jak zapobiegać? Jako najbardziej skuteczną uznaje się kombinację kilku elementów, na przykład egzekwowanie przepisów (nieuchronność kary) w połączeniu z kampaniami edukacyjnymi, wsparcie psychologiczne wraz z technologią, która ostrzega/interweniuje, gdy dochodzi do krytycznych zachowań. Bardzo ważna dla kierowców podróżujących w ramach pracy jest kultura bezpieczeństwa w firmie. W przypadku kierującego pod wpływem alkoholu, który nie podróżuje sam, bardzo ważne jest zachowanie pasażerów. Presja ze strony pasażera lub grupy podróżujących osób może mieć kluczowy wpływ na decyzje kierującego. Pozytywny, gdy powstrzyma taką osobę przed prowadzeniem pojazdu lub negatywny, gdy do tego zachęca. - Szczególnie w przypadku młodych osób taka negatywna presja może być trudna do odparcia, ale wtedy trzeba pamiętać, że ewentualna decyzja może doprowadzić do utraty zdrowia lub życia, własnego lub innych ludzi - dodaje dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

W Polsce najwięcej wypadków z udziałem użytkowników dróg będących pod działaniem alkoholu ma miejsce w soboty i niedziele między godziną 16.00 a 22.00.

W raporcie przedstawiono także przeprowadzone w latach 2021-2022 pomiary drogowe jazdy pod wpływem alkoholu wśród losowo zatrzymanych kierowców w 8 krajach europejskich (Belgia, Grecja, Irlandia, Łotwa, Luksemburg, Holandia, Polska i Portugalia), które wskazują, że we wszystkich tych krajach ponad 97% kierowców prowadzi samochód w granicach ustawowego limitu stężenia alkoholu we krwi, przy czym najwyższe odsetki odnotowano w Polsce (99,7%) i Portugalii (99,2%)*.

Według danych Policji w Polsce w 2022 roku badaniu na zawartość alkoholu poddano 12 453 495 kierujących. To oznacza, że liczba kontroli trzeźwości w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 4 181 250.

____________________________

*) https://road-safety.transport.ec.europa.eu/news-events/news/new-report-european-road-safety-observatory-focus-drink-driving-2023-10-12_en

**) policja.pl

***) Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault to pierwsza markowa szkoła doskonalenia techniki jazdy Renault na świecie. Szkoła działa na terenie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Tor Modlin. W jej ofercie znajdują się szkolenia dla klientów indywidualnych i flotowych pomagające unikać ryzyka drogowego, a także kursy jazdy defensywnej i ekonomicznej dla każdego typu samochodów. Szkolenia mogą być wsparte warsztatami z psychologiem ruchu drogowego oraz kursem z zakresu pierwszej pomocy. Szkoła dysponuje torem szkoleniowym wyposażonym w 2 place treningowe i 4 płyty poślizgowe o łącznej powierzchni 3900 m2 (płyta poślizgowa podstawowa, duża płyta poślizgowa + szarpak, okrąg poślizgowy oraz wzniesienie z płytą poślizgową; przeszkody automatyczne, kurtyny wodne programowalne, wyświetlacze prędkości).