Rozmowy

Ustawa o zawodzie instruktora nauki jazdy i egzaminatora? Komunikat

17 listopada 2023

Ustawa o zawodzie instruktora nauki jazdy i egzaminatora? Komunikat
Warszawa, 15 listopada 2023 r. Seminarium pt.: „Ustawa o zawodzie instruktora nauki jazdy i egzaminatora warunkiem postępu w branży i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego? Przegląd ustaw o zawodach zaufania publicznego w Polsce” (od lewej) Bożenna Chlabicz, prezes Zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym; dr Andrzej Najmiec, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy oraz Dorota Olszewska, prezes zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa drogowego (fot. Jolanta Michasiewicz)

W dniu 15 listopada 2023 roku, w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, odbyło się Seminarium na temat „Ustawa o zawodzie instruktora nauki jazdy i egzaminatora warunkiem postępu w branży i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego? Przegląd ustaw o zawodach zaufania publicznego w Polsce”.

Komunikat

Uczestnicy seminarium pt. „Ustawa o zawodzie instruktora nauki jazdy i egzaminatora warunkiem postępu w branży i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego? Przegląd ustaw o zawodach zaufania publicznego w Polsce”. Warszawa, 15 listopada 2023 r. (fot. Piotr Wagner)

W dniu 15 listopada 2023 roku, w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, odbyło się Seminarium na temat „Ustawa o zawodzie instruktora nauki jazdy i egzaminatora warunkiem postępu w branży i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego? Przegląd ustaw o zawodach zaufania publicznego w Polsce”.

Uczestnikami Seminarium byli: eksperci ds. szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców, przedstawiciele instytutów naukowych i wyższych uczelni, parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji branżowych, instytucji i urzędów.

Organizatorami Seminarium byli: Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego oraz Polski Klaster Edukacyjny. Partnerzy: Instytut Transportu Samochodowego, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Transport i Logistyka Polska, Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.

Podczas spotkania odbył się Panel Branżowy na temat „Czy jest nam potrzebna ustawa kompetencyjna?”. Zaprezentowane zostały opinie na temat najistotniejszej dla branży szkolenia i egzaminowania sprawy - podniesienia kompetencji kadry, a tym samym zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zarówno eksperci, jak i uczestnicy dostrzegli potrzebę ukierunkowanej dyskusji na podstawie doświadczeń ustaw o zawodach w innych branżach.

Organizację Seminarium wsparła Grupa IMAGE sp. z o.o., a patronatem medialny objęły redakcje Tygodnika „Prawo Drogowe@News” i Portalu „L-instruktor”.

Fotoreportaż:

(fot. Jolanta Michasiewicz)