Ekspert wyjaśnia

Co zaliczyć do czasu pracy kierowcy

Autor: Zofia Jóźwiak, Marta Gadomska

26 marca 2006

Pytanie: Jakie czynności wchodzą do czasu pracy kierowcy?

Odpowiedź: Czas pracy kierowców - zgodnie z obowiązującą od 1 maja 2004 r. ustawą o czasie pracy kierowców - jest pojęciem szerszym niż samo prowadzenie pojazdu. Odnosi się za to wyłącznie do szoferów zatrudnionych na umowę o pracę. Co zaliczyć do czasu pracy kierowcy? Czas pracy kierowcy obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, począwszy od rozpoczęcia do zakończenia pracy. Składa się na to: prowadzenie pojazdu, załadowywanie i rozładowywanie towarów oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem, nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym, czynności spedycyjne, obsługa codzienna pojazdów i przyczep, inne prace podejmowane w celu wykonywania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy, niezbędne formalności administracyjne, utrzymanie pojazdu w czystości. Uwaga! Do czasu pracy kierowcy wlicza się również pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy pod warunkiem, że czas oczekiwania na nią nie był znany kierowcy wcześniej, tj. przed wyjazdem albo rozpoczęciem danego okresu. Przykład: Kierowca dostarcza towar do sklepów. Zdarza się, że na rozładunek musi poczekać 3 - 4 godziny. Często przyjęcie towaru następuje dopiero wieczorem, czyli po godzinach pracy kierowcy. Mimo to czas oczekiwania na rozładowanie towaru zalicza się do czasu pracy. Dlaczego? Czekanie na rozładunek to pozostawanie w gotowości do wykonywania pracowniczych obowiązków. Uwaga! Gotowość do pracy będzie występować przy spełnieniu następujących warunków: kierowca czeka na wykonywanie pracy poza rozkładem czasu pracy, kierowca pozostaje na stanowisku pracy, przewidywany czas trwania gotowości nie jest znany przed wyjazdem albo przed rozpoczęciem danego okresu. Gotowość do pracy to jednak nie wszystko. Ustawa o czasie pracy kierowców rozróżnia jeszcze czas pozostawania w dyspozycji. Co jest charakterystyczne dla tego okresu? Nie jest to czas przerwy i odpoczynku. Kierowca nie musi pozostawać na swoim stanowisku pracy. Jeżeli ten czas przypada poza rozkładem czasu pracy, to zalicza się go do dyżuru. Przyjmuje się, że jest to towarzyszenie pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem albo oczekiwanie na przejściach granicznych. W zadaniowym czasie pracy okresy dyspozycji zalicza się do czasu pracy w wymiarze 8 godzin, natomiast w pozostałym okresie jest to dyżur.