Ekspert wyjaśnia

Przewóz dzieci do szkoły

Autor: Janusz Jokiel, egzaminator w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego

26 marca 2006

Pytanie: Mam pytanie - jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby świadczyć usługi transportowe pojazdem przewożącym 9 osób włącznie z kierowcą, kiedy droga pojazdu nie przekracza 50 km w jedną stronę (4 km). 1 - na pewno zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jakie warunki musi spełniać w/w pojazd oprócz właściwego oznakowania nadmieniam, iż chodzi o przewóz dzieci do szkoły. Jakie warunki musi spełniać kierowca w/w pojazdu? Uprzejmie dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź: Każdy przewóz osób wykonywany w celach zarobkowych wymaga uzyskania licencji zgodnie z art. 5 ustawy o transporcie drogowym z dn. 6 września 2001 r. (tekst jednolity z 2004 r. nr 204 poz. 2088 z póź. zm.). Należy nadmienić, że dzieci to też osoby. Równocześnie art. 3 w/w ustawy wyłącza samochody osobowe z obowiązku posiadania licencji, jeżeli przewozy wykonywane są niezarobkowo na własne potrzeby. Z treści zadanego pytania wynika, że będzie to odpłatne świadczenie usług transportowych, a więc nie ma mowy o żadnym wyłączeniu z ustawy. W tej sytuacji należy zapoznać się z ustawą o transporcie drogowym w szczególności z art. 5 i 8 gdzie ustawodawca wymienia warunki uzyskania licencji oraz dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o licencję a kierowcy muszą spełnić wymagania rozdziału 7a tejże ustawy. I tutaj musiałbym przepisać sześć stron z Dziennika Ustaw. Tak więc mam nadzieję, że pytający sam sobie przeczyta te przepisy. Przecież będzie musiał zdać egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych przy przewozie osób.